Aanbesteding gemeente Oosterhout gewonnen

De gemeente Oosterhout heeft een openbare aanbesteding gedaan voor de medische advisering m.b.t. de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en GPK. Deze aanbesteding was opgedeeld in twee percelen. Van Brederode heeft zich ingeschreven voor perceel 1 “Medische advisering”. We kunnen jullie melden dat we hebben gewonnen! Het bijzondere aan deze aanbesteding is dat er op een ‘gekantelde’ manier is aanbesteed. Dit betekent dat onze advisering geheel in het teken staat van de medische problematiek en dat de consulenten zelf met de cliënt bepalen voor welke oplossingsrichting wordt gekozen. Het maakt daarbij niet uit of dit binnen of buiten de wettelijke kaders van de Wmo valt. Dit sluit natuurlijk naadloos aan bij onze Visie op de Toegang en de plaats van het medische advies in het primaire proces van het behandelen van hulpvragen van burgers. We gaan onze diensten starten per 1 april 2011. De overeenkomst heeft een looptijd van 2 jaar met 2x een optionele verlenging van 1 jaar.

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.