Actiz-rapport: Vervang deel AWBZ door zorgpensioensparen

Een groter beroep op de verantwoordelijkheid van cliënten en hun omgeving, hogere financiële bijdragen die burgers aan moeten zetten tot gezonder gedrag en minder zorgconsumptie en zorginstellingen die echt inzetten op de zelfstandigheid van hun cliënten. Dat zijn enkele van de aanbevelingen die een commissie in opdracht van brancheorganisatie Actiz doet om een vernieuwde AWBZ betaalbaar te houden.

In het rapport ‘Naar autonomie, verbondenheid en een gezond leven’ legt de commissie, onder leiding van zorgeconoom Jeroen van Roon, de nadruk op de eigen regie en verantwoordelijkheid van cliënten.

Professionele ruimte

Bij zorgaanbieders zou de ambitie meer moeten zijn om vanuit professionele autonomie bij te dragen aan de langdurige zelfstandigheid van cliënten. Daarom dient de professional meer ruimte te krijgen voor ondernemerschap om in te spelen op de persoonlijke situatie van cliënten en te sturen op een gezonde levensstijl.

Niet meer passief

De samenwerking tussen mantelzorgers en zorgaanbieders verloopt te weinig soepel. ‘Professionele superioriteit’ maakt dat veel zorgaanbieders nog te weinig oog hebben voor de mogelijke bijdragen van mantelzorgers. Volgens de commissie moet er een einde komen aan de passieve rol van zorgaanbieders, die van de overheid de hoeveelheid en aard van de productie krijgen opgedragen.

Cliëntvolgende financiering

Zorgverleners dienen meer in dialoog met de cliënt te sturen op cliënttevredenheid en zo de kwaliteit te verhogen. De commissie pleit voor het handhaven van cliëntvolgende financiering, zoals persoonsgebonden budgetten. Het afhankelijk maken van verzekeringspolissen van de levensstijl van de cliënt, ziet de commissie als iets dat bespreekbaar is.

Individualisering

Ook stelt ze voor een deel van de AWBZ-premie te individualiseren en om te vormen naar wat ze noemt ‘zorgpensioensparen’. Want, zo meent de commissie: ‘Burgers zullen zorgvuldiger omspringen met door henzelf opgebouwde reserves, dan met zoiets als een anoniem collectief AWBZ-fonds.’ In combinatie met een ‘no claim’ en eigen bijdrage kan dit pensioensparen bijdragen aan een gezondere levensstijl, aldus de auteurs.

Rol overheid beperken

De overheid zou veel meer aan de burgers, professionals en sector over moeten laten en niet meer het hele zorgaanbod moeten sturen, menen Van Roon en zijn mede-auteurs. De overheid zou zich dienen te beperken tot de rol van toezichthouder op de zorgmarkt. Om de marktordening toekomstvast te maken is er keuze uit twee modellen: het vrije ruimte-model en een gebiedsgebonden concessie-model. In het vrije-ruimtemodel kunnen cliënten hun eigen aanbieder kiezen uit meerdere partijen en beschikken daarvoor over cliëntvolgende financiering. In het concessiemodel krijgen samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders een marktvergunning op wijkniveau voor een periode van bijvoorbeeld vijf jaar.

Bron: Zorg en Welzijn

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.