ANBO: Evaluatie van Wmo is te rooskleurig

Volgens ouderenbond ANBO is de tevredenheid onder ouderen over de lokale uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) tamelijk laag. Dat blijkt uit een enquête van de ouderenbond waaraan ruim 550 senioren hebben deelgenomen.

Volgens de ANBO is er werk aan de winkel voor de nieuwe gemeenteraden. Ook noemt de ouderenbond de evaluatie van de Wmo van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 'veel te rooskleurig'.

Klachten

De ANBO noteerde klachten over de trage afhandeling van aanvraagprocedures voor Wmo-voorzieningen, de informatievoorziening en de deskundigheid bij Wmo-loketten. Veertig procent van de respondenten moest na een positief besluit minstens vier weken wachten op de toegekende voorziening.

Afgewezen

Vergoedingen voor trapliften worden vrijwel standaard afgewezen. In sommige gemeentelijke verordeningen zijn deze voorzieningen onmogelijk gemaakt, stelt de ANBO. Een meerderheid van de ouderen meent dat gemeenten teveel beleidsvrijheid hebben bij de uitvoering van de Wmo. Het gevolg is dat er grote verschillen bestaan tussen gemeenten wat betreft ondersteuning en kwaliteit van zorg.

Communicatie

Volgens het SCP voeren gemeenten de Wmo 'naar tevredenheid van de cliënten uit'. In de evaluatie staat echter ook dat tweederde van de mantelzorgers niet weet dat gemeenten hen ondersteuning kan bieden. De ouderenbond concludeert dat de communicatie hierover beter moet. Ook signaleert de bond dat allochtonen nauwelijks de weg weten naar het Wmo-loket en amper zijn vertegenwoordigd in Wmo-adviesraden.

Achterban

Ook zijn er grote verschillen tussen gemeenten als het gaat om indicatieprocedures. Daarnaast vindt een meerderheid van de gebruikers dat de kwaliteit van de huishoudelijke zorg is verslechterd sinds de invoering van de Wmo drie jaar geleden. Het SCP constateert dat het gemiddelde aantal geïndiceerde uren thuiszorg nauwelijks is afgenomen. De ANBO ontvangt daarover van haar achterban andere signalen.

Bron: Zorg en Welzijn / ANBO

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.