Besluit over uitvoering AWBZ al op 1 april 2010

Staatssecretaris Bussemaker neemt drie maanden eerder dan gepland een besluit over de uitvoering van de AWBZ door de zorgverzekeraars. Het besluit valt nu op 1 april 2010 in plaats van 1 juli. Dat zei de staatssecretaris op de jaarlijkse, druk bezochte relatiedag van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op 22 september in Den Haag. Bussemaker noemde twee belangrijke voorwaarden voor zo’n besluit: de borging van de zorg voor kwetsbare groepen en de afstemming tussen zorg en ondersteuning. ZN-voorzitter Wiegel zei positief te zijn over het feit dat het ministerie van VWS vaart maakt met de uitwerking van de toekomstige uitvoering van de AWBZ door de zorgverzekeraars.

Momenteel werken de zorgkantoren met de staatssecretaris van VWS aan een verbetering van de AWBZ voor de concessieperiode 2009 – 2011 door de invoering van persoonsvolgende bekostiging en een cliëntgerichte uitvoering. Wiegel gaf aan dat zorgverzekeraars die uitvoering verder kunnen verbeteren als ze per 2012 de AWBZ direct voor onze eigen verzekerden gaan uitvoeren. De directe relatie met de verzekerde in de AWBZ geeft de zorgverzekeraars straks een prikkel om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren en de binding met de verzekerde te versterken.

Zorgverzekeraars verkennen momenteel met de zorgaanbieders en de cliënten hoe de uitvoering van de AWBZ voor eigen verzekerden moet worden vormgegeven. Om de zorg voor kwetsbare groepen te borgen organiseert ZN op 6 oktober een werkconferentie waar zorgverzekeraars en cliënten gezamenlijk de ‘meerwaarde voor de cliënt’ bij een uitvoering van de AWBZ door de zorgverzekeraar verkennen.

Goede samenwerking tussen verzekeraars en gemeenten

 
Staatssecretaris Bussemaker sprak haar waardering uit voor de inzet van de mensen op de zorgkantoren de afgelopen jaren, zeker gezien de onzekere positie waarin zij verkeren. Zij gaf ook aan voordelen te zien in een uitvoering van de AWBZ door de zorgverzekeraars. Maar Bussemaker liet ook haar aarzelingen blijken over deze stap. Daarom stelt zij twee absolute voorwaarden waaraan zorgverzekeraars moeten voldoen: een goede samenwerking tussen de verzekeraars en de gemeenten en de garantie van zorg voor de meest kwetsbare groepen. Bussemaker heeft in een bestuurlijk overleg gesproken met de VNG over de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. De VNG komt binnen een maand met een notitie hoe zij de verbinding kunnen leggen tussen WMO en AWBZ als zorgverzekeraars de positie van de zorgkantoren overnemen. Naast deze twee voorwaarden moeten nog een aantal technische zaken worden geregeld.


Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.