Betere samenwerking gemeenten en verzekeraars

De VNG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gaan 13 koppels van zorgverzekeraars en gemeenten vormen. Doel is de samenwerking tussen de twee een stimulans te geven en te zorgen dat burgers zo min mogelijk last hebben van de schotten tussen Wmo en AWBZ. Ook moet er een betere afstemming komen in de taakverdeling tussen gemeenten en zorgverzekeraars.

Handig

Volgens de VNG vindt het initiatief nu plaats omdat er veel veranderingen gaande zijn in de zorg. ‘Gemeenten hebben nog niet heel lang de AWBZ. Dat wordt langzaam overgeheveld. Wel hebben ze al een tijdje de Wmo. Als er in een gemeente iets wordt opgestart, is het wel zo handig dat de zorgverzekeraars dezelfde kant opgaan’, vertelt een VNG-woordvoerder. ‘Als een gemeente een loket opent, zijn andere partijen daar dringend voor nodig.’

Schotten

De VNG wijst erop dat het Rijk het voornemen heeft om de AWBZ vanaf 2012 door de eigen zorgverzekeraars van mensen te laten uitvoeren in plaats van door regionale zorgkantoren. De VNG en ZN willen bevorderen dat gemeenten en verzekeraars hierbij afstemmen wie wat doet om te voorkomen dat problemen worden afgeschoven of burgers tussen wal en schip vallen. ‘Die schotten zijn er nu wel en burgers moeten daar zo min mogelijk last van hebben. Gemeenten hebben veel werk verzet om de Wmo te laten opstarten. Nu gaan we verder met schotten verwijderen.’

Belemmeringen

Naast aandacht voor preventie willen de partijen investeringsbeslissingen in de zorg afstemmen en experimenteren met de ontwikkeling van gezamenlijke inkoopkaders. Beide partijen ervaren wel belemmeringen in de financiële beleids- en beslisruimte over de AWBZ. Daardoor zeggen ze moeilijker verder te komen in het per regio en per doelgroep organiseren van zorg, ondersteuning en participatie op maat. De hoop is dat een eerdere toezegging van het vorige kabinet om deze belemmeringen weg te nemen snel wordt gerealiseerd. ‘Ongetwijfeld zullen er bij het aantreden van een nieuw kabinet ook weer veranderingen optreden in de AWBZ. Die hangen dan weer af van de conclusies en de richting van dat nieuwe kabinet. De kosten nemen sowieso toe, maar dit doen we dan alvast.’

November klaar

Bij de 13 steden die meedoen horen in ieder geval Amsterdam, Utrecht en Groningen. De partijen willen het traject in november afronden.

Bron: Binnenlands Bestuur

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.