Bevrijdend kader voor de jeugdzorg

Rijk, provincies en gemeenten zullen de komende jaren verwikkeld zijn in de overheveling van alle taken van de jeugdzorg naar de gemeente. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) spreekt zich in het briefadvies Bevrijdend kader voor de jeugdzorg uit over de inhoudelijke koersverandering van deze stelselherziening van de jeugdzorg.

Daarin moet niet het streven naar een effectiever stelsel voor jeugdzorg centraal staan, maar ingezet worden op een zorgvisie die uitgaat van een sterke pedagogische civil society. Minder individuele interventies op basis van risicotaxaties, meer versterking van sociale netwerken en een betere inzet van ervaren professionals op het moment dat het probleem nog niet escaleert. Daarmee wil de RMO voorkomen dat in de jeugdzorg te veel gewone problemen verworden tot grootschalige zorgproblemen.

Het briefadvies bevat een aantal handreikingen voor deze koerswijziging voor de jeugdzorg.

Bron: Raad voor maatschappelijke ontwikkeling

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.