Bezuinigingen in de jeugdzorg onverstandig

Provincies zijn van plan te bezuinigen op jeugdzorg door de herverdeling van provinciegelden. De provincie Utrecht kondigde in februari aan tien procent te willen bezuinigen op het budget van Bureau Jeugdzorg en de stadsregio’s Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden vallen ook buiten de boot door de afschaffing van tijdelijke subsidies. Amsterdam is daarbij ook nog eens één van de vier regio’s waar de wachtlijsten nog lang niet zijn weggewerkt. En ook in Limburg zijn er problemen te verwachten.

‘Het lijkt ons niet erg verstandig om nu de financiering te verminderen terwijl de vraag naar jeugdzorg niet is afgenomen’, aldus Hans Wijers bestuurder Jeugdzorg. ‘Hierdoor bestaat het risico dat het aantal wachtlijsten snel weer oploopt en dat de afname slechts een tijdelijk fenomeen is geweest’.

Het herschikken van gelden lijkt een technische operatie waarbij de werkers in de jeugdhulpverlening en de kinderen die zorg nodig hebben ondergeschikt zijn aan het uitrollen van een systeem.

Bezuinigingen zullen ook leiden tot een hogere werkdruk en werklast voor Jeugdzorgmedewerkers - wat nu al een groot probleem is- en minder tijd voor kinderen die zorg nodig hebben en een afname van werkgelegenheid. Abvakabo FNV vindt dit onverstandig; werklastverhoging is voor ons niet acceptabel. Wij zullen ons uiteraard sterk maken om er samen met de betrokken werkgevers voor te zorgen dat de personele gevolgen worden opgevangen.

Bron: ABVAKABO FNV

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.