Burgerparticipatie moet belangrijkere rol krijgen

Bestuurders en ambtenaren van gemeenten vinden dat burgerparticipatie een prominentere rol moet krijgen in hun eigen gemeente. De burger moet meer ruimte krijgen voor eigen initiatieven, en ideeën van burgers moeten beter worden opgepakt door gemeenten. Dat blijkt uit een peiling van de VNG onder haar leden. 

Steeds meer gemeenten betrekken burgers op verschillende manieren bij projecten en beleidsvorming. Veelal gebeurt dat omdat gemeenten draagvlak willen creëren voor hun beleid. Burgerparticipatie zou volgens een deel van de respondenten echter veel beter benut kunnen worden als manier om burgers - waar mogelijk - meer verantwoordelijkheden te geven.

Vastleggen

 
De helft van de respondenten geeft het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad als belangrijkste advies mee om burgerparticipatie beter vast te leggen in het beleid. Nu is dat nog bij slechts 47% van de gemeenten het geval.

Doen

 
Het tweede advies is meer open staan en meer doen met de ideeën en inbreng van burgers. Slechts 28% van de respondenten vindt dat dit nu voldoende gebeurt. Landelijke wetgeving om de rol van gemeenten bij burgerparticipatie vast te leggen, is volgens de respondenten niet nodig.

Crisis

 
De VNG ziet burgerparticipatie als een kans om sterk uit de economische én democratische crisis te komen. Burgers vormen een schat aan kennis en vaardigheden. Gemeenten moeten deze talenten waarderen én benutten. Alleen door naast burgers te staan en samen vorm te geven aan lokaal beleid, kunnen gemeenten hun positie van Eerste overheid waarmaken.

Slotfestival

De resultaten van het onderzoek worden vandaag gepresenteerd tijdens het slotfestival van het project In actie met burgers!. Daarin hebben 100 gemeenten ervaringen opgedaan met verschillende vormen van burgerparticipatie.

Bron: Gemeente.nu

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.