Bussemaker: gemeenten, doe meer aan welzijn

Op het Wmo-congres 2009 'Welzijn Nieuwe Stijl' in Amsterdam heeft staatssecretaris Bussemaker gemeenten en welzijnsorganisaties gevraagd beter samen te werken.

In haar speech ging ze in op twee problemen waarmee het welzijnswerk te kampen heeft, ondanks de vele goede initiatieven die van de grond komen.

Onacceptabel

 
Ten eerste stelde zij vast dat de relatie tussen wethouders en welzijnsorganisaties vaak slecht is. Ze riep de partijen daarom op om elkaars positie opnieuw en duidelijker te formuleren. Dat er van de 127 miljoen die beschikbaar is gesteld voor compensatie van de maatregelen in de AWBZ, een deel opgaat aan andere kosten van de gemeente, vindt zij onacceptabel.

Samenwerking

Ten tweede moet volgens Bussemaker de kwaliteit van het welzijnwerk hoger. De sector moet meer gericht zijn op resultaat en samenwerking. Daarnaast moet het welzijnwerk verder professionaliseren. Dat gaat niet alleen om opleiding, maar ook om praktische zaken: betrokkenheid en ‘streetwise’ zijn.

Bussemaker riep ten slotte op om samen aan ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ te werken en dat ook gezamenlijk te financieren. Ze beloofde te investeren als lokale partijen dat ook doen.


Zie ook "Bussemaker roept gemeenten op meer te doen aan welzijn" - Toespraak 24 september 2009

Bron: Ministerie VWS

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.