Centrale Raad: Eigen bijdrage Wmo is toegestaan

Het oordeel: ook als voorzieningen al jaren in gebruik zijn, zoals die binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning, is het mogelijk hiervoor een eigen bijdrage te vragen.

De zaak kwam aan het rollen door een door de gemeente Purmerend achteraf opgelegde eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Tijdens de zitting werden vijf soortgelijke zaken behandeld. Conclusie, na hoger beroep: gemeenten mogen een eigen bijdrage vragen voor hulp vanuit de Wmo.

De uitspraak is teleurstellend voor veel Wmo-gebruikers, stelt Stichting de Ombudsman. “Het is gemeenten toegestaan om voor voorzieningen, ook al zijn deze al jaren in gebruik, een eigen bijdrage op te leggen. Het CAK heeft vervolgens maximaal twee jaar de tijd om de gebruikers van de voorzieningen een besluit te sturen over de hoogte van de te betalen eigen bijdrage in hun specifieke situatie”, staat op de website van de stichting.

Eigen bijdrage
Eind 2011 oordeelde een rechter in Haarlem nog dat de gemeente Purmerend te laat was met het opleggen van een eigen bijdrage. Dit omdat het Besluit maatschappelijk ondersteuning zou bepalen dat binnen twee jaar na het verstrekken van de voorziening een beschikking moet zijn afgegeven over de hoogte en duur van de eigen bijdrage. Maar de Centrale Raad ziet het anders.

“De Raad geeft aan dat de termijn van twee jaar die in het Bmo genoemd staat, begint op het moment dat de gemeente een eigen bijdrage oplegt aan een persoon die een Wmo-voorziening toegekend heeft gekregen”, weet de stichting. “De termijn gaat dus lopen zodra een voorziening eigenbijdrageplichtig wordt, en niet al vanaf het moment van verstrekking van de voorziening, zoals eerder werd aangenomen.”

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.