Collectieve voorzieningen

In de Wmo is de compensatieplicht opgenomen, de invulling van de compensatiewet heet de kanteling. Dit vraagt om een gekantelde manier van denken; denken in oplossingen en niet in bestaande voorzieningen.

Daarom zal een gemeente meer collectieve en voorliggende activiteiten/voorzieningen moeten aanbieden om aan de compensatieplicht te kunnen voldoen. Daarnaast is het mogelijk om door verbinding met andere beleidsterreinen creatieve oplossingen te vinden om aan de compensatieplicht te kunnen voldoen.

Medio april 2012 is gestart met het ontwikkelen van Wmo innovaties binnen een gemeente in het oosten van het land. Doel van het project is onderzoek te verrichtten naar mogelijk te ontwikkelen producten. Waarna één product, de voorkeur vanuit de gemeente, wordt uitgewerkt tot de implementatiefase.

Uit het onderzoek zijn meerdere aanbevelingen gedaan voor het ontwikkelen van collectieve voorzieningen. De betreffende gemeente heeft een voorkeur aangegeven voor een was- en strijkservice. Binnen de betreffende gemeente heeft 55% procent van de burgers met een indicatie voor hulp bij huishouden de activiteit wassen en strijken geïndiceerd gekregen. Door de voorziening collectief aan te bieden is een indicatie voor deze activiteit niet meer nodig. De gemeente ondersteunt de te realiseren was- en strijkservice met een financiële tegemoetkoming per burger die gebruik gaat maken van deze voorziening in plaats van de individuele voorziening.

De zorgaanbieder die de was en strijkservice gaat opzetten wil deze voorziening mogelijk uitbreiden met gemaksdiensten zoals een klussendienst. Daarnaast is er sprake van een social return on investment doordat de zorgaanbieder een burger met een arbeidsbeperking een arbeidsplaats kan bieden.

Bron: Van Brederode

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.