CVZ: Geef pgb niet aan bemiddelingsbureaus

Het College voor zorgverzekeringen adviseert om een persoonsgebonden budget niet rechtstreeks over te maken aan bemiddelingsbureaus. Bijna de helft van deze bureaus biedt namelijk een risicovolle combinatie van diensten aan, volgens het CVZ.

Op verzoek van staatssecretaris Bussemaker heeft het CVZ onderzoek gedaan naar de pgb-bureaus. De bemiddelingsbureaus zijn een tussenpersoon voor mensen die zorg ontvangen en door middel van een persoonsgebonden budget besluiten waar zij die zorg willen inkopen. Bijna tien procent van de ruim 100.000 budgethouders maakt gebruik van deze bureaus.

Fraude

De helft van de bureaus die een risicovolle combinatie van diensten levert, combineren bijvoorbeeld budgetbeheer en zorgverlening. “Dit brengt belangenverstrengeling met zich mee, waardoor het risico op een oneigenlijke werkwijze en fraude toeneemt”, meldt het CVZ in een persbericht. Daarom is het advies aan de staatssecretaris: maak het budget alleen nog maar over op de bankrekening van de budgethouder.

Samenwerking met indicatiesteller

Uit het onderzoek is verder gebleken dat de bemiddelingsbureaus ‘soms ver onder de maat’ samenwerken met indicatiestellers en medewerkers van zorgkantoren. Hinderlijk gedrag, obstructie van een goede procesgang en zelfs bedreiging komen voor. Naast het verspreiden van informatie over een kwaliteitskeurmerk voor bemiddelingsbureaus, die het CVZ levert aan budgethouders, stelt het college drie maatregelen voor.

Maatregelen

Pgb-houders moeten verplicht zijn het verantwoordingsformulier zelf te ondertekenen. De rol van bemiddelingsbureaus is al teruggebracht naar zorgbemiddelaar. In de pgb-regeling is nu vastgelegd dat het budget niet besteed kan worden aan bemiddeling bij het aanvragen van een indicatie of bij het beheer van een budget. De derde maatregel houdt in dat zorgkantoren kunnen ingrijpen als een bureau te hoge kosten rekent voor zijn diensten.

Bron: Zorgvisie

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.