Dag van het Maatschappelijk Verantwoord Advies

De Wmo is stevig in beweging. Bij gemeenten ligt de uitdaging om naast het invulling geven aan ‘de kanteling‘ en ‘welzijn nieuwe stijl’ ook de decentra-lisaties van begeleiding uit de AWBZ, Wet Werken naar Vermogen en de jeugdzorg te transformeren in de Wmo. Het stelt gemeenten voor extra vragen en voor een complexere problematiek, terwijl de budgetten onder druk staan. Hoe organiseren we in deze dynamiek de toegang van de burger tot zorg en ondersteuning op een efficiënte en tegelijkertijd maatschappelijk verantwoorde wijze?

Met de uitvoering van de Wmo profileert de gemeente zich bij uitstek. Wat voor gemeente wilt u voor uw burgers zijn? Pliad heeft de verschillende scenario’s voor u op een rijtje gezet en begeleidt u hierbij. U kunt rekenen op inspirerende bijdragen van onder andere Bert Holman van het ministerie van VWS, Suzanne Konijnendijk van de VNG en Eric de Macker van het CNV.
’s Middags kunt u in de workshops uw licht opsteken over de verschillende uitvoeringsvarianten.

Het Pliad wil als platform van de gezamenlijke indicatieadviesbureaus graag met de partners bij gemeenten en andere organisaties de handen ineen slaan om de toegang tot zorg en ondersteuning maatschappelijk verantwoord te laten evolueren. Hoe maken alle betrokken partijen de Wmo blijvend tot een succes? Daarom bent u van harte uitgenodigd om aan dit congres deel te nemen.

Wij hopen u op 15 november te mogen begroeten en samen met u de basis te leggen voor heldere keuzes en een succesvolle, maatschappelijk verantwoorde invulling van de Wmo!

Mede namens de leden van Pliad,

drs. Fred van Brederode
Voorzitter

Voor meer informatie klik hier.

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.