De CG-Raad, Programma VCP en de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) voeren het project de Kanteling uit.

De CG-Raad, CSO en VCP willen de uitvoering van de Wmo zo 'kantelen' dat participatie van mensen met beperkingen en ouderen centraal komt te staan. Dat vraagt om een nieuwe manier van denken: vanuit de hele persoon, vanuit oplossingen en niet vanuit bestaande voorzieningen. Beoogd resultaat: een nieuwe modelverordening waarin de compensatieplicht goed is uitgewerkt, op een manier die recht doet aan de geest en letter van de wet.

Wat doet het project De Kanteling

De CG-Raad, VCP en CSO en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werken in twee kantelingsprojecten samen. Het project van de VNG moet leiden tot een kanteling in denken en doen bij gemeenten. Het project van de belangenorganisaties richt zich op de lokale cliënten- en ouderenorganisaties, zodat zij goed voorbereid zijn op de nieuwe werkwijze van de gemeenten. Het project richt zich op acht onderdelen:

  • Visie op kantelen 
  • Nieuwe modelverordening en beleidsregels 
  • Benutten van praktijkervaringen 
  • Benutten van deskundigheid t.b.v. effectieve instrumenten 
  • Handreikingen voor belangenbehartigers 
  • Informatiebijeenkomsten 
  • Workshops 
  • Projectorganisatie

Nieuwsbrief

VCP houdt de ontwikkelingen rond de Wmo, het Wmo-beleid in diverse gemeenten en de activiteiten van belangenbehartigers op het Wmo-beleid nauwlettend bij. Informatie hierover vindt u in de digitale VCP nieuwsbrief voor lokale belangenbehartigers, die eens per maand verschijnt.

Bron: De Kanteling

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.