Diagnose autisme is al zeer jong te stellen

Bij kinderen van twee jaar is de diagnose autisme betrouwbaar te stellen. Dat concludeert kinderpsychiater Emma van Daalen in haar promotieonderzoek dat ze uitvoerde aan het UMC Utrecht. De behandeling van de kinderen kan daardoor al op jonge leeftijd beginnen. 

Van Daalen onderzocht tweehonderd kinderen van ongeveer twee jaar met ontwikkelingsproblemen die verdacht waren voor autisme-spectrumstoornissen (autisme en verwante aandoeningen). Bij tachtig kinderen stelde van Daalen die diagnose. Dit vergt een speciale interpretatie van de DSM, het psychiatrisch handboek, omdat drie van de twaalf criteria voor autisme niet bruikbaar zijn bij kinderen jonger dan drie jaar. Anderhalf jaar later bleek negentig procent van tachtig kinderen inderdaad een autisme-spectrumstoornis te hebben. Op de leeftijd van drie-en-een-half jaar is de diagnose met zekerheid te stellen.

“Voor kinderpsychiaters betekent het dat ze bij heel jonge kinderen die weinig spreken, niet goed kunnen spelen of gedragsproblemen laten zien, niet zomaar moeten besluiten het nog een tijdje aan te zien”, aldus Van Daalen. “Nu wordt de diagnose autisme vaak pas op de lagere school gesteld. Maar ook op jonge leeftijd is die diagnose al betrouwbaar te stellen. Overigens moeten kinderpsychiaters die dat doen wel ervaring hebben met zeer jonge kinderen.”

Het voordeel van een vroege diagnose is dat de behandeling ook vroeg kan beginnen. De ontwikkelingsstoornis is waarschijnlijk niet te genezen maar wel te behandelen. Kinderen met een autisme-spectrumstoornis komen in aanmerking voor speciaal onderwijs of een medisch kleuterdagverblijf. Speciale therapie kan achterstanden in taal, motoriek en bijvoorbeeld speelvaardigheden beperken. Ongeveer één procent van de bevolking lijdt aan autisme of verwante stoornissen. Patiënten die eraan lijden hebben problemen met de sociale interactie, de communicatie en hebben beperkte interesses of stereotiep gedrag.

Bron: Zorgkrant

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.