Discussie verstrekkingen hulpmiddelen

De huidige systematiek van het verstrekken van hulpmiddelen is niet voor iedereen even duidelijk. Een loophulpmiddel wordt bijvoorbeeld via de zorgverzekeraar verstrekt en een rolstoel via de gemeente. Dat er meer behoefte is aan duidelijkheid wordt door iedereen onderkend. Echter uit een aantal recente publicaties blijkt dat er nog geen overeenstemming is over wie verantwoordelijk zou moeten zijn voor het verstrekken van de verschillende hulpmiddelen. Zowel gemeenten als de zorgverzekeraars willen dit naar zich toetrekken.

'Gemeenten moeten hulpmiddelen leveren'
Mensen moeten in het vervolg bij het gemeentehuis terecht kunnen voor hulpmiddelen, die te maken hebben met zelfredzaamheid in en om de woning. Nu is het verkrijgen van hulpmiddelen veel te versnipperd, doordat zowel zorgverzekeraars, thuiszorgorganisaties als gemeenten die leveren...
Lees verder>>

'Hulpmiddelen uitgeven via gemeente versnippert zorg'
Verstrekking van hulpmiddelen moet via één loket, de zorgverzekeraar via de Zorgverzekeringswet (Zvw), geregeld worden. Dat stellen de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad), de koepel van ouderenorganisaties CSO en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in reactie op het advies van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Het CVZ wil dat mensen voortaan bij de gemeenten aankloppen...
Lees verder>>

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.