EC: gemeenten moeten Wmo aanbesteden

Gemeenten hebben wel degelijk een aanbestedingsplicht voor de Wmo. Dat hebben ambtenaren van de Europese Commissie laten weten aan het ministerie van VWS.

Het ministerie van VWS had Brussel om opheldering gevraagd naar aanleiding van de initiatiefwet van SP-Kamerlid Agnes Kant. Daarmee wil de SP de verplichte aanbesteding van huishoudelijke verzorging uit de Wmo bannen. Een Kamermeerderheid steunde de SP bij de eerste behandeling van de initiatiefwet.

Aanbestedingsregime

De Europese Commissie stelt in haar brief, geschreven door ambtenaren van het directoraat-generaal Mededinging, dat er wel degelijk een aanbestedingsplicht geldt. Om te bepalen of er een aanbestedingsplicht geldt, moeten gemeenten bepalen welke delen van de thuiszorg onder zogeheten 2A- en 2B-diensten van de Europese aanbestedingsrichtlijnen vallen. Schoonmaken valt onder 2A-diensten. Daarvoor geldt het aanbestedingsregime. Alleen voor 2B-diensten, medische en maatschappelijke zorg, geldt geen aanbestedingsplicht. Als er sprake is van een combinatie van 2A- en 2B-diensten, dan moeten gemeenten de economische waarde van elk van de diensten bepalen. Het deel dat de hoogste waarde heeft, bepaalt in welke regime de thuiszorg valt.

Overgrote deel Wmo aanbestedingsplichtig

De commissie meent dat het overgrote deel van de thuiszorg als 2A-dienst moet worden aangemerkt. Verder merkt de commissie op dat als niet objectief is vast te stellen of het 2A- of 2B-deel moet worden toegepast, dat dan het aanbestedingsplichtige 2A-regime geldt. Mocht er toch sprake zijn van een 2B-dienst, dan geldt er volgens de commissie vrijwel altijd een grensoverschrijdend belang, wat aanbesteden toch noodzakelijk maakt

SP: negeer Europese Commissie

De SP zet de behandeling van het wetsvoorstel door. Renske Leijten roept de Tweede Kamer en de regering op om de Europese Commissie te negeren. Leijten wijst erop dat de brief slechts een advies van ambtenaren van de Europese Commissie is. Die schrijven dat zelfs de commissie zelf niet aan de zienswijze van de ambtenaren is gebonden. De brief heeft in haar optiek dan ook geen directe juridische consequenties. “Uiteindelijk heeft het Europees Hof van Justitie het laatste woord .”

Bron: Zorgvisie

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.