Eerste stap naar een gekantelde Wmo-modelverordening

Staatssecretaris Bussemaker van VWS kreeg op 8 februari 2010 uit handen van Sandra Korthuis, lid van de directieraad VNG en Ad Poppelaars, directeur van de CG-Raad, de eerste publicatie van project De Kanteling aangeboden. Deze publicatie getiteld ‘Denken in resultaten’ is een eerste stap of bouwsteen op weg naar een gekantelde modelverordening Wmo.

De VNG is bezig om een nieuwe modelverordening Wmo op te stellen voor een nieuwe manier van werken. De Wmo heeft tot doel om de zelfredzaamheid en het meedoen van burgers met beperkingen te bevorderen. In de wet is dit geregeld door middel van de compensatieplicht. Dit houdt in dat gemeenten verplicht zijn om burgers met beperkingen te compenseren. Voor deze publicatie is de VNG samen met partners van de CG-raad, CSO en VCP nagegaan hoe deze compensatieplicht geconcretiseerd kan worden. De uitdaging in dit proces is om af te stappen van het denken in voorzieningen en daar een zinnig alternatief voor te bedenken.

De nieuwe modelverordening zal gebaseerd zijn op het denken in resultaten. De Wmo bepaalt zoals gezegd wel dat gemeenten hun burgers moeten compenseren, maar schrijft niet voor hoe die ondersteuning eruit moet zien. Het uitgangspunt is maatwerk in iedere individuele situatie. Ook algemeen toegankelijke of collectieve vormen van ondersteuning kunnen burgers helpen te blijven meedoen. Het gaat niet alleen over de welbekende individuele voorzieningen op indicatie. Veel gemeenten zijn hard aan de slag met het ontwikkelen van vernieuwende vormen van hulp en ondersteuning. Ook in de jongste jurisprudentie zien we de kantelingsgedachte terug. De rechter toetst of sprake is van de zorgvuldige afweging en of het resultaat behaald is.

Dit alles vormt een mooie opmaat naar een nieuwe modelverordening die recht doet aan de visie van De Kanteling. De VNG maakt haast met het opstellen ervan en hanteert een strakke planning, die uiteraard wel ruimte laat voor terugkoppeling met achterbannen. Deze eerste publicatie wordt binnenkort naar alle leden verzonden.

Denken in resultaten (pdf)

Bron: VNG

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.