Geen schriftelijk proeftijdbeding: ontslag niet rechtsgeldig

De werkgever heeft de werknemer binnen de proeftijd ontslagen. De werknemer is van mening dat dit ontslag niet rechtsgeldig is, omdat de proeftijd niet schriftelijk is overeengekomen. De rechter stelt de werknemer in hoger beroep in het gelijk.

Op 31 januari 2011 heeft de werkgever de werknemer een brief gestuurd met informatie betreffende de duur van de arbeidsovereenkomst, de hoogte van het salaris, het aantal arbeidsuren per werkweek, de proeftijd en de van toepassing zijnde CAO Jeugdzorg. De werknemer heeft deze brief niet ondertekend, en een arbeidsovereenkomst is niet opgesteld. Op 25 februari 2011 laat de werkgever aan de werknemer weten dat de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd wordt beëindigd.

Schriftelijkheidsvereiste

Naar het oordeel van de rechter in hoger beroep strekt het opnemen van het bij wet bepaalde schriftelijkheidsvereiste niet alleen tot duidelijkheid bij partijen, maar ook om het belang van de werknemer te beschermen. Als partijen mondeling overeenstemming hebben bereikt over het proeftijdbeding hoeft dit niet schriftelijk. In andere gevallen moet de werknemer ten minste een handtekening hebben gezet onder de arbeidsovereenkomst of onder het document dat verwijst naar het proeftijdbeding. Aangezien in dit geval onder de brief geen handtekening van de werknemer staat is er geen geldig proeftijdbeding aangegaan. Het hof kent aan de werknemer een schadevergoeding toe van € 8.000.

Gerechtshof Leeuwarden, 13 december 2011, LJN BU8236

Tip

Ter voorkoming van discussies is het verstandig de werknemer voor de proeftijd te laten tekenen.

Bron: HR praktijk

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.