Gemeenten komen in opstand tegen extra taken zonder extra geld

Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wajong, Jeugdzorg en AWBZ. Dat heeft het kabinet besloten. Maar steeds meer gemeenten komen in opstand tegen de manier waarop ze dit moeten doen. Ze willen wel, maar niet zonder ´bijbehorend budget en bijbehorende beleidsruimte´.

Doordrammen

Etten-Leur, Helmond en Nijmegen zijn drie van de zeker 11 gemeenten waar een motie is ingediend én aangenomen waarin de zorgen kenbaar worden gemaakt. Zonder extra geld en middelen kunnen de taken die het kabinet naar de gemeenten wil overhevelen ´niet worden uitgevoerd´, aldus de motie. ´We willen met deze motie vooral een tegengeluid afgeven´, aldus Hans Wierema, fractievoorzitter van de PvdA in Etten-Leur. 'Ze denken misschien dat ze alles naar beneden door kunnen drammen, maar zo werkt het niet´.

Soortgelijke motie

De motie is opgesteld door Tweede Kamerlid Hans Spekman van de PvdA. Hij stuurde deze naar de PvdA-fracties van alle gemeenten met het verzoek de motie in te dienen. Vanuit het land kwamen positieve geluiden. 22 gemeenten hebben de motie al ingediend, zeker zes anderen volgen binnenkort. Zoetermeer en Deventer hadden eerder al een soortgelijke motie aangenomen. 'Gemeenten worden geconfronteerd met extra taken, maar ook met bezuinigingen en minder bevoegdheden', aldus Spekman.

Jeugdzorg

Als voorbeeld voor de problemen die op de gemeente afkomen, noemt hij de Jeugdzorg. 'Het kabinet heeft besloten dat jongeren met een IQ van tussen de 70 en 80 geen extra ondersteuning meer krijgen. De gemeente krijgt daar dus ook geen geld voor. Maar die jongere heeft natuurlijk wel ondersteuning nodig. Die klopt dan bij de gemeente aan en de gemeente mag het - uit eigen zak - oplossen.'

Onderhandelingskracht

Veel gemeenten zijn het dus met Spekman eens. Maar wat is de kracht van de motie? Gaan gemeenten echt weigeren het beleid uit te voeren? In Etten-Leur denkt Hans Wierema dat het zo'n vaart niet zal lopen. 'Als de centrale overheid zegt dat we het beleid echt moeten uitvoeren, gaan we dat wel doen.' Maar Hans Spekman hoopt het tij te kunnen keren en rekent daarbij op de onderhandelingskracht van de gemeenten. 'Het Rijk onderhandelt met de wethouders en de VNG. En ik reken erop dat de wethouders niet als een knipmes buigen voor het Rijk. Met die nieuwe taken zijn we het wel eens. Maar het moet onder andere voorwaarden. Fatsoenlijker en eerlijker.'

Bron: Binnenlands Bestuur - 21 december 2010

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.