Gemeenten moeten hulpmiddelen leveren

Mensen moeten in het vervolg bij het gemeentehuis terecht kunnen voor hulpmiddelen, die te maken hebben met zelfredzaamheid in en om de woning. Nu is het verkrijgen van hulpmiddelen veel te versnipperd, doordat zowel zorgverzekeraars, thuiszorgorganisaties als gemeenten die leveren.

Minister Klink

Dat stelt het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) in het adviesrapport 'Heroriëntatie hulpmiddelen - Hulpmiddelenzorg beter geregeld' dat het CVZ pas aan minister Klink van Volksgezondheid heeft aangeboden.

Loket

'Als betrokkenen bij de gemeente kunnen aankloppen wordt veel duidelijker tot welk loket ze zich moeten richten en voor welk hulpmiddel. Door de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moeten ze daar immers toch al zijn voor thuiszorg', aldus het CVZ.

Rompslomp

Volgens het CVZ kunnen hulpmiddelen via de gemeente sneller en met minder administratieve rompslomp worden geleverd. 'Veel mensen weten niet waar ze moeten zijn voor welk hulpmiddel omdat zorgverzekeraars, thuiszorgorganisaties en de gemeenten hulpmiddelen leveren en er weinig logica zit in de onderlinge rolverdeling. Wie meerdere hulpmiddelen nodig heeft, loopt de kans bij verschillende loketten steeds opnieuw uit te moeten leggen wat zijn situatie is', aldus het CVZ.

Niet duidelijk

Bovendien is soms voor de zorgverzekeraar of de gemeente niet duidelijk wie nu verantwoordelijk is voor welk hulpmiddel. Daardoor moeten mensen onnodig lang wachten op het hulpmiddel of komt het er nooit. CVZ denk dat in de situatie die wordt voorgesteld deze problemen tot het verleden behoren.

Trippelstoel

In het adviesrapport wordt voorgesteld hulpmiddelen met gelijksoortige functies via hetzelfde loket te verstrekken. 'De gemeente levert naast de rolstoel en de scootmobiel bijvoorbeeld ook de rollator, de loopfiets en het looprek. Voorzieningen die logischerwijs bij elkaar horen, worden verstrekt via hetzelfde loket. De gemeente zorgt bijvoorbeeld niet alleen voor een aangepaste keuken, maar ook voor de trippelstoel die daarbij nodig is. Nu valt de trippelstoel nog onder de zorgverzekering.'

Bron: Binnenlands Bestuur

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.