Informatiebijeenkomst Veranderingen in de AWBZ: Kosten of Kansen?

Door de pakketmaatregel zullen er veel burgers bij hun gemeente aankloppen, omdat zij geen recht meer hebben op zorg vanuit de AWBZ. Wat zijn de gevolgen voor gemeenten? Welke werkzaamheden brengt dit met zich mee? Hoe stem je vraag en aanbod op elkaar af?

De druk bezochte informatiebijeenkomsten in 2008 en de vele vragen die Van Brederode over dit onderwerp kreeg, waren reden om wederom een aantal informatiemiddagen te organiseren. Deze vinden plaats op 8, 15 en 17 september 2009 vanaf 15.00 uur respectievelijk in Kaatsheuvel, Voorschoten en Deventer. U kunt zich hier nu voor aanmelden. Deelname brengt geen kosten met zich mee.

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.