Jeugdzorg in wurggreep van belangen en risicotaxaties

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling vindt dat de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten alleen kan slagen als er een andere zorgvisie aan ten grondslag ligt. ‘De jeugdzorg moet dichter bij het gezin staan en professionals moeten anders worden ingezet.'

De overgang van de jeugdzorg naar gemeenten en provincies is een goed moment om anders te kijken naar zorg aan jongeren en gezinnen. Problemen moeten dichter bij het gezin zelf opgelost worden. Door versterking van de sociale omgeving en de netwerken van het gezin en door meer te investeren in de deskundigheid van professionals. Minder individuele interventies op basis van risicotaxaties, meer versterking van sociale netwerken en een betere inzet van ervaren professionals.

Bevrijdend

Dat stelt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in zijn briefadvies: ‘Bevrijdend kader voor de jeugdzorg’. De brief is aangeboden aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van VWS.

Halt

De RMO ziet het als een kans dat gemeenten een belangrijke rol krijgen om een halt toe te roepen aan de uitdijende jeugdzorg. De grenzen van het bestaande wettelijke kader zijn bereikt en een stelselherziening is gerechtvaardigd. De grote valkuil is, aldus de RMO, dat in deze stelselherziening instellingen en organisaties vooral vanuit hun eigen institutionele belangen redeneren.

Gulzig

Het is onvoldoende om alleen de aansturing en het schaalniveau door decentralisatie te veranderen, vindt de RMO: ‘Omdat de gulzige zorgverlening dan slechts naar een ander schaalniveau wordt verplaatst.’ Volgens de raad moet de stelselherziening worden aangegrepen om de jeugdhulpverlening op een andere leest te schoeien: ‘Van een beleid dat vooral gericht is op individuele interventies naar een beleid dat gericht is op de versterking van de sociale omgeving en netwerken van gezinnen.

Handreikingen

Het briefadvies bevat daarvoor een aantal handreikingen. De Centra voor Jeugd en Gezin moeten niet zelf de hulpvragen op zich nemen, maar vooral de bestaande organisaties (school, opvang, sportvereniging) en de sociale omgeving van gezinnen faciliteren en samenbrengen. ‘Uiteindelijk ligt de uitdaging in het normaliseren van dagelijkse opvoedvragen en de mogelijkheid van hulp vanuit de familie, school of buurt beter te benutten.’

Professionals

De RMO adviseert ook een andere inzet van professionals: ‘Kwalitatief goede professionals verdwijnen nu vaak naar het management. Via beloningsprikkels zouden de meest ervaren professionals gestimuleerd kunnen worden in de uitvoering te blijven. Dat betekent investeren in deskundigheidsbevordering en in de kwaliteit van de hulpverlenerrelatie dichtbij gezinnen.

Bron: Zorg en Welzijn, 14 april 2011

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.