Jeugdzorg: van ivoren toren naar keukentafel

Gerritsen, Bestuursvoorzitter van het Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam is spreker bij het Congres integrale Jeugdzorg. "Een gezin, een plan, daar zijn we het wel over eens", stelt Gerritsen. "De vraag is hoe we van dit idee naar de uitvoering gaan. Er is aandacht voor de inhoud en hoe je bestuurt, maar het gaat uiteindelijk wel om de praktijk. Het is niet de bedoeling dat een gezin weer zeven keer wordt benaderd door verschillende hulpverleners."

Ergo, hoe dan? "Leer ons kennen", is het antwoord. "Door directe kennisoverdracht leer je maar 10 procent, door mee te kijken nog eens 20 procent. De rest leer je door het zelf te doen. Als je dan kijkt naar de praktijk van overheveling van deze taak, en ik ben de grootste voorstander van de transitie van de Jeugdzorg naar de lokale overheid, dan zie je toch dat veel gemeenten vanuit de ivoren toren naar het veld kijken."

Op huisbezoek

De bestuursvoorzitter stelt dat gemeenteambtenaren naar huisbezoeken moeten om te zien wat een multiprobleemgezin is. "Als je dat als gemeente niet hebt gedaan, kan je de taak beter uitbesteden aan mensen die er wel verstand van hebben."

Maak leeromgevingen, is het advies. "Laat professionals weten dat je dit met ze gaat organiseren en dat het bijna altijd gaat om complexe problemen. Dus één hulpverlener, vergeet het maar. Een vader met een alcoholprobleem, een moeder met een borderline-stoornis, een kind dat licht verstandelijk gehandicapt is en dat hele gezin heeft schulden. Dat lost één professional niet op, maar dat hoeft ook niet."

Het is volgens Gerritsen de bedoeling dat je er als gemeente voor zorgt dat verschillende disciplines goed samenwerken. "Het begint er al mee dat al die verschillende hulpverleners het doel voor ogen houden en begrip krijgen voor elkaar. Dat moet je dus faciliteren."

Regie

"In Amsterdam werkt de gezinsmanager als regisseur van al de partijen die nodig zijn om het gezin te helpen", weet de bestuursvoorzitter uit de praktijk. "Mooi verhaal, zeggen mensen misschien, maar je ziet in de cijfers terug dat het werkt. Twintig procent minder uithuisplaatsingen, bijvoorbeeld. Het idee van een gezin, een plan werkt dan ook alleen als je dit vanuit de uitvoering organiseert."

De mensen die het werk doen, moeten de oplossing bedenken. "Als gemeentesecretaris heb ik dit wel eens fout gedaan", erkent de vroegere secretaris van Amsterdam. "Ik had een concept en dat wilde ik uitgerold zien, maar je moet de professionals zelf de oplossing laten bedenken. Het moet vanuit de leefwereld komen. Dan heb je een duurzame oplossing."

Je leert het probleem pas kennen wanneer je begint met oplossen, is het devies. "Je kan jarenlang angstig en teruggetrokken in het gemeenthuis praten over taken en budgetten, maar vanuit de zorgverlening denken wij: doe wat. Ja, die korting van het kabinet is vervelend, maar het bespaarpotentieel is veel groter."

Bron: Gemeente.nu

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.