Kan men in 2011 een persoonsgebonden budget (pgb) uit de AWBZ krijgen?

De stop op het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb) voor zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt per 1 januari 2011 opgeheven. Vanaf die datum kan men mogelijk weer een pgb uit de AWBZ krijgen.

Wachtlijst persoonsgebonden budget (pgb)

Tot eind 2010 kan men geen pgb krijgen voor zorg uit AWBZ. Men kan wel op een wachtlijst geplaatst worden. De subsidie voor de pgb wordt in 2011 verhoogd met ruim 350 miljoen euro. Het beschikbare budget voor 2011 is bedoeld om nieuwe cliënten en huidige cliënten op de wachtlijst van een pgb te voorzien.

Maatregelen in pgb-regeling in 2011

Om vanaf 1 januari 2011 weer pgb's toe te kennen, worden er maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat de uitgaven van de pgb-regeling te hoog worden. De maatregelen worden nader toegelicht in de brief aan de Tweede Kamer van 30 november 2010.

Meer informatie pgb

Voor meer informatie over het pgb en het aanvragen van zorg uit de AWBZ kan men terecht bij het zorgkantoor. De Belangenvereniging Per Saldo informeert de cliënten over het beheren van het pgb.

Bron: Rijksoverheid

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.