Klanttevredenheid 2010

Van Brederode vindt het belangrijk om de mening van haar opdrachtgevers te horen over de dienstverlening. Daartoe voeren wij elk jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit. Aan de hand van voortgangs- en eindevaluaties van de dienstverlening en diepte-interviews hebben we de klanttevredenheid van 2010 gemeten onder onze opdrachtgevers. In dit onderzoek staan we met name stil bij de werkwijze van Van Brederode zoals onder andere het offerte- en contractbeheer, facturering, het nakomen van gemaakte afspraken, commerciële/marketing activiteiten en de klantgerichtheid. Daarnaast onderzoeken we de tevredenheid over de attitude, kennis, vaardigheden en inzet van de medewerkers van Van Brederode.

Onderzoeksmethode

De tevredenheid is onder onze opdrachtgevers gemeten aan de hand van 62 vragen die onderverdeeld waren in 11 categorieën. Er werd gescoord in een 4-puntsschaal van goed, voldoende, onvoldoende, slecht.

Resultaat

Onze opdrachtgevers hebben Van Brederode een rapportcijfer gegeven. Gemiddeld geven zij ons een 8,1. We zien hier een toegenomen tevredenheid ten opzichte van vorig jaar (8).

De resultaten per categorie zien er als volgt uit.

Categorieën Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Geen beoordeling mogelijk/N.v.t.
Algemeen 85% 12% 0% 0%  3%
Offerte 75% 16% 0% 0% 9%
Contract 67% 24% 0% 0% 9%
Factuur 36% 45% 0% 0% 19%
Afspraken 66% 7% 0% 0% 27%
Commercie/Marketing 60% 14% 0% 0% 26%
Klantgerichtheid 35% 45% 0% 0% 20%
Inzet 88% 3% 0% 0% 9%
Kennis 64% 26% 0% 0% 10%
Vaardigheden 42% 19% 0% 0% 39%
Attitude 59% 15% 0% 0% 26 %
Wij zijn natuurlijk erg blij met dit resultaat. We zullen er alles aan doen om de kwaliteit van onze dienstverlening te blijven waarborgen.

Wij willen hierbij iedereen hartelijk danken die mee heeft gewerkt aan dit onderzoek.

Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via telefoonnummer 013 - 530 00 13 of e-mail info@vanbrederode.eu.

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.