Kunduz-coalitie wil minder intramurale zorg

De Kunduz-coalitie zet sterk in op extramuralisering van de zorg in de AWBZ en op de afbouw van lichte intramurale zorg. Nieuwe cliënten met een lichtere zorgvraag worden voortaan vaker in de eigen omgeving geholpen. Dat blijkt uit de uitwerking van het lenteakkoord van de Kunduz-coalitie die vrijdag is gepubliceerd. Per saldo wordt volgend jaar 1,4 miljard euro bespaard op de zorguitgaven.

Een reeds aangekondigde verhoging van de intramurale tarieven in de gehandicaptensector en de GGZ-sector wordt teruggedraaid. Dat scheelt gehandicapteninstellingen 215 miljoen euro en GGZ-instellingen 65 miljoen. Ook in de ouderenzorg moeten de komende jaren meer mensen thuis zorg ontvangen. ‘In de ouderenzorg wordt bovendien bezien hoe door aanvullende afspraken met de sector een impuls kan worden gegeven aan de vormgeving van deze extramurale zorg, bijvoorbeeld door de extra inzet van wijkverpleegkundigen,’ aldus het akkoord.

Overheveling begeleiding uitgesteld
De overheveling van de functie begeleiding naar de gemeenten per 1 januari 2013 is van de baan. Voor het terugdraaien van de overheveling van begeleiding naar de WMO is 80 miljoen euro uitgetrokken. Met het verzachten van de eigen bijdrage in de GGZ is in totaal 70 miljoen euro gemoeid. Een bestuurlijk akkoord met de aanbieders in de curatieve GGZ moet volgend jaar 75 miljoen euro opleveren en in 2014 100 miljoen.

Inkomens medisch specialisten
Uiterlijk 1 september moet een onderzoek gereed zijn naar de mogelijkheden om de inkomens van de medisch specialisten in lijn te brengen met die van hun collega’s in omringende landen. Daarbij wordt ook gekeken of degressieve tarieven mogelijk zijn. Dat betekent dat specialisten die veel produceren minder krijgen betaald.

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.