Meerderheid gemeenten heeft geen inzicht in effect welzijnsubsidies

Van een miljard euro aan subsidiegeld in het welzijnswerk is niet bekend of het wel effectief wordt besteed. Dat blijkt uit een benchmark onder gemeenten door adviesbureau Berenschot. Het probleem is dat er geen duidelijke doelen tussen gemeenten en instellingen worden afgesproken. ‘Aanbesteding wordt vaak onterecht gebruikt om die onduidelijkheid recht te zetten.’

Drie kwart van de ondervraagde gemeenten geeft aan geen inzicht te hebben in de effecten van het bestede subsidiegeld. Dat blijkt uit een benchmark van de relatie tussen gemeente en welzijnswerk van adviesbureau Berenschot.
 

Slechte communicatie

De communicatie tussen gemeente en welzijnsinstellingen is zo ontoereikend, dat doelstellingen over de op te lossen maatschappelijke problemen niet eens worden opgeschreven. ‘Juist de informatie van beide kanten is belangrijk om welzijnsdoelen te formuleren,’ zegt Yvette van Teulingen, adviseur bij Berenschot.
 

Geen inzicht

De benchmark is gehouden onder 43 gemeenten, waarvan een groot deel drie jaar eerder ook de eerste onderlinge vergelijking had meegedaan. Daarvan zegt dus 75 procent geen inzicht te hebben in het effect van de subsidiegelden. De 43 gemeenten hadden 313 miljoen te besteden. Omgerekend naar alle gemeenten in het land zou dat betekenen dat van een miljard euro subsidiegeld voor welzijn men niet weet of het effectief wordt besteed. 53 Procent van de gemeenten zegt dat instellingen slechts deels op de hoogte zijn van de geformuleerde doelen op welzijnsgebied. Maar ook 28 procent van de gemeenten legt de door haar opgelegde doelen niet vast. De miscommunicatie gaat over en weer, aldus Van Teulingen.
 

Signalen doorsluizen

Aanbesteden is volgens haar vaak een middel om de doelstellingen helder te krijgen. ‘Een wethouder constateert dat het subsidiesysteem niet werkt omdat het geld niet goed wordt besteed. Maar het probleem zit in het traject dat daaraan vooraf gaat. De gemeente moet de politieke doelen duidelijk maken. De instellingen moeten de signalen die zij uit de maatschappij opvangen doorsluizen naar de gemeente. Instellingen kunnen dan tegelijkertijd aangeven wat zij met hun professionaliteit kunnen doen aan die problemen.’
 

Vertrouwen kwijt

Zowel gemeenten als welzijnsinstellingen zijn op dit moment het vertrouwen in elkaar kwijt, constateert Van Teulingen. De oplossing ligt volgens haar in even simpele als clichématige actie: ‘Ga met elkaar om tafel zitten en bespreek op welke manier je de doelstellingen kunt bereiken. Immers, als gemeenten geen subsidie meer verstrekken aan welzijnsinstellingen, dan vallen ze om. Als de welzijnsinstellingen niet de signalen die ze tegenkomen in de samenleving doorgeven, mist de gemeente belangrijke informatie.’

Bron: Berenschot / Zorg en Welzijn

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.