Nieuwe fase voor gesloten jeugdzorg

Sinds 1 januari 2010 verblijven er geen jongeren meer met een machtiging gesloten jeugdzorg in een justitiële jeugdinstelling. Jongeren zijn vanuit jji’s doorgestroomd naar een plek in de gesloten jeugdzorg, de open jeugdzorg, thuis of elders. Daarmee is een einde gekomen aan de tweejarige capaciteitsopbouw van de gesloten jeugdzorg. Op dit moment zijn er bijna 1.600 plaatsen.

Zo kort mogelijk

Voor de gesloten jeugdzorg breekt een nieuwe fase aan. De minister en de instellingen zullen zich daarin vooral richten op verdere kwaliteitsontwikkeling. Het zo kort mogelijk maken van het gesloten verblijf is de inzet. Om dit te bereiken worden er afspraken gemaakt tussen alle betrokken partijen over de instroom, doorstroom en uitstroom. Al in een vroeg stadium zou duidelijk moeten zijn welke zorg er na het gesloten verblijf nodig is. Werken met zorgtrajecten moet er toe leiden dat het verblijf korter wordt en het aantal plaatsen omlaag gaat terwijl er meer jongeren geholpen kunnen worden.

Ernstige problematiek

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de problematiek van jongeren in de gesloten jeugdzorg ernstiger is dan op basis van eerder onderzoek verwacht werd. Problemen als agressiviteit en opstandig gedrag komen bij vrijwel alle jongeren voor. Daarnaast heeft meer dan de helft last van depressie, onzekerheid en angstig gedrag. Risicovol gedrag komt veel voor net als problemen bij ouders en vrienden. De zorg die deze jongeren nodig hebben, wordt in de komende jaren steeds verder ontwikkeld. Zodat de gesloten jeugdzorg voor deze jongeren perspectief blijft bieden op een effectieve aanpak van hun ernstige gedragsproblemen en volwaardige participatie in de samenleving.

15 tot 25 dagen

Vanaf het moment dat een kinderrechter een machtiging gesloten jeugdzorg heeft afgegeven, duurt het gemiddeld 15 tot 25 dagen voordat een jongere wordt opgenomen. Voor urgente gevallen is binnen enkele dagen een plek beschikbaar.

Bron: Jeugd en Gezin

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.