Nieuwe jeugdzorg: nadruk op opvoeding

Versterking van de opvoeding, op school, in het gezin en op de kinderopvang. Dat zijn de uitgangspunten voor het nieuwe jeugdzorgstelsel. Gemeenten gaan komende maanden discussiëren over het advies: “Opvoeden versterken”. 'Verstrekking van het pgb kan deel uitmaken van het takenpakket van het CJG.'

Scholen en kinderopvang krijgen ondersteuning om het pedagogische klimaat te verbeteren. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin werken ‘generalisten’ die in de gezinnen werken aan verbeterde opvoeding bij kleine problemen of multiproblemen. De taken van bureau jeugdzorg vervallen, het CJG wordt de spil voor de coördinatie van de jeugdzorg. Gezinsvoogden worden ondergebracht bij jeugdzorgaanbieders, reclasseringswerkers bij de CJG’s of naar Veiligheidshuizen (een samenwerkingsverband dat zich richt op het terugdringen van overlast en criminaliteit).

Discussiëren

Dat zijn enkele uitgangspunten uit het advies: ‘Opvoeden versterken’ van Peter Stam en Tom van Yperen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil met dit advies in februari, maart en april 2011 discussies organiseren over een nieuw jeugdzorgstelsel. 'Uitgangspunt is,' aldus de VNG, ‘om de financieringsstromen van de sectoren samen te voegen onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Samen met een inhoudelijke vereenvoudiging van de organisatie van de jeugdzorg.’

Randvoorwaarden

Het eerste advies aan gemeenten in het rapport is om zo snel mogelijk een standpunt te bepalen over de uitvoering van het nieuwe stelsel: ‘Voorkom een teveel tijd te verliezen met een omvangrijke discussie.’ Het onafhankelijke advies gaat over inhoudelijke en financiële randvoorwaarden bij de decentralisatie van de jeugdzorg.

Ingevlogen

Opvallend is de nadruk op de samenwerking met onderwijs en kinderopvang ‘op versterking en ondersteuning van de opvoedingscontext van kinderen.' Is er specialistische inzet nodig, dan wordt deze tijdelijk “ingevlogen”. Het kind wordt niet doorverwezen, de hulp komt letterlijk daar naar toe waar het kind zich bevindt en richt zich mede op de – al dan niet professionele - opvoeders, aldus de VNG.

Persoonsgebonden budget

Volgens het advies moet de ambulante jeugdzorg en de indicatie zo snel mogelijk weg bij bjz. 'Geef jeugdzorgaanbieders in alle regio’s de gelegenheid te experimenteren met samenwerkingsvormen met kinderopvang en onderwijs.’ Verder rept het advies over ‘Verstrekking van het pgb (voor ouders met kinderen die langdurige zorg behoeven, red) kan deel uitmaken van het takenpakket van het CJG. Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid toe te zien op de kwaliteit van pgb-aanbieders. 'Daarover moeten we nog een standpunt innemen,’ meldt de VNG.

Bron: Zorg en Welzijn, 13 december 2010

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.