NJi: wel meldcode, geen meldplicht

Het Nederlands Jeugdinstituut pleit samen met de MOgroep, MOVISIE en andere organisaties in een brief aan staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS voor het invoeren van een verplichte meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling in plaats van een meldplicht. Een meldcode is volgens de organisaties effectiever.

Slachtoffers en plegers zijn het meest gebaat bij goed opgeleide beroepskrachten die geweld kunnen signaleren en bespreekbaar maken, risico’s kunnen inschatten en adequaat kunnen handelen. De meldcode biedt daarvoor een stappenplan.

Een meldplicht dwingt beroepskrachten om vermoedens van geweld te melden omdat zij anders vervolgd kunnen worden. Daardoor zal het aantal meldingen stijgen.

Veel organisaties en landelijke beroepsorganisaties zijn al bezig met het ontwikkelen van een eigen meldcode. Ook zijn er al veel trainers opgeleid om beroepskrachten te scholen in het huidige basismodel van een meldcode. Een verandering in beleid kan een averechtse uitwerking hebben, aldus de ondertekenaars van de brief.

Meer informatie: Brief aan de staatssecretaris

Bron: Nederlands Jeugdinstituut, 2 februari 2011

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.