Notaris krijgt hulp van arts bij twijfel wilsbekwaamheid

Notarissen kunnen bij twijfel aan de wilsbekwaamheid van hun cliënt voortaan een arts inschakelen om de cliënt te onderzoeken en beoordelen. Dat is de kern van het Protocol Wilsbekwaamheid dat de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN), de Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen (VIA) en de commissie Bewind en Familie van het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK) op 19 januari 2012 hebben gepresenteerd.

Beoordeling wilsbekwaamheid
Notarissen moeten bij het opstellen van rechtsgeldige akten overtuigd zijn van de wilsbekwaamheid van de cliënt voor wie zij de akte opstellen. Als daarover twijfel bestaat, is een geneeskundig oordeel gewenst. Tot voor kort was, vanwege de vertrouwelijke relatie van de arts met de patiënt, hiervoor nog geen goede regeling. Met het protocol is nu geregeld dat een onafhankelijk arts de cliënt van de notaris kan onderzoeken en beoordelen. De bevindingen worden verwerkt tot een medische verklaring over wils(on)bekwaamheid ten behoeve van de notaris. De VIA stelt artsen beschikbaar die notarissen gaan bijstaan.

Toename Alzheimerpatiënten verwacht
Aanleiding voor het protocol is de verwachting van een forse toename van het aantal Alzheimerpatiënten in Nederland door de vergrijzing. Bij een toenemende leeftijd is er een toenemende kans op de ziekte Alzheimer. Verminderende geestvermogens spelen steeds vaker een rol in de notariële praktijk. Het protocol zal gedurende een pilotperiode van drie maanden worden getoetst en indien nodig verder worden vervolmaakt.

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.