Op 1 november is het Platform Indicatie en Advies officieel van start gegaan.

In Nieuwspoort waren vertegenwoordigers van de diverse marktpartijen, gemeenten, de VNG en de NPCF aanwezig.

Als eerste gaf Flip Buurmeijer zijn visie op de toegang tot zorg en ondersteuning. Hij benadrukte de noodzaak van een onafhankelijk advies. Hij waarschuwde voor verregaande bezuinigingen op de toegangsbeoordeling. Dat is “penny wise but pound foolish”.

Wethouder Ineke Smidt uit Almere brak een lans voor “indicatiestelling nieuwe stijl”. Minder focussen op medische beperkingen, maar het geheel bezien. Zij riep de deelnemende bedrijven op om samen met de gemeenten te werken aan een nieuwe aanpak.

Jeroen Crasborn van Agis zorgverzekeringen vroeg aandacht voor de problematiek van de gescheiden financieringen. Er is al veel samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten. Hij wil dit graag voortzetten. Denken vanuit de kracht van mensen en daarmee gedrag beïnvloeden, is zowel voor gemeenten als zorgverzekeraars het uitgangspunt.

Fred van Brederode, voorzitter van het Platform Indicatie en Advies, schetste de toenemende complexiteit voor gemeenten. Hij stelde dat de belangen en risico’s zo groot zijn dat het noodzakelijk is dat gemeenten de samenwerking zoeken, met elkaar, met verzekeraars en met bedrijven die lid zijn van het Platform.

Dagvoorzitter Carmen de Jong vroeg na afloop of de dialoog nu klaar is. Fred van Brederode stelde dat dit het begin is: “Wij hebben een position paper gemaakt. Iedere deelnemer krijgt een gedrukt exemplaar mee.
Wij zullen de input van deze dag gebruiken om de position paper uit te werken. Dat gebeurt verder nog in een aantal invitationals. Medio 2012 zullen wij het resultaat aan de landelijke en lokale politiek presenteren.
Fijn dat Inke Smidt ons zo uitdaagt, Die nemen we natuurlijk aan”.

Zie verder www.pliad.nl
Download position paper

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.