Op uw plaatsen…? Klaar voor het gesprek…?

Tilburg, 13 oktober - Op dinsdagmiddag 1 november organiseert het pas opgerichte Platform voor Indicatie & Advies (PLIAD) een seminar waarmee een start gemaakt wordt voor een dialoog met de vele partijen actief in de zorg en participatieketen bij de WMO, WWNM, AWBZ en Jeugdzorg. De bijeenkomst vindt plaats bij perscentrum Nieuwpoort in Den Haag.

Zorg en ondersteuning dichtbij de burger, decentraliseren, transitie, ontbureaucratiseren, de juiste maatvoering tegen redelijke kosten, cliëntperspectief, geschikte expertise, betrokken professionals , heldere procedures, zelfmanagement, goede communicatie, begeleiding, perspectief en uitzicht bieden, kantelen .....

Veel van de plannen uit onder meer het Regeerakkoord en Bestuursakkoord moeten nog worden verankerd op beleids- en uitvoerend niveau. De tijd is dus rijp om het gesprek aan te gaan hoe maatschappelijke participatie te bevorderen en wat daarbij van sociaal-medische advisering wordt verwacht. Sprekers zijn Flip Buurmeijer (actief op vele posities in zorg en sociale zekerheid), Jeroen Crasborn (Directeur strategie & innovatie bij AGIS zorgverzekeringen) en Fred van Brederode (voorzitter Platform voor Indicatie & Advies). Vertegenwoordigers van onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NPCF) nemen deel aan de paneldiscussie.

Over Platform voor Indicatie & Advies

Meedoen aan de maatschappij is een groot goed. Participatie biedt uitzicht en perspectief aan individuele mensen, biedt samenhang en levert daarmee een hoog maatschappelijk rendement. Het platform voor Indicatie & Advies staat voor een maatschappelijk verantwoord advies bij de WMO, Wet Werken Naar Vermogen, AWBZ en jeugdzorg.

Het Platform verenigt professionele partijen in de sociaal-medische advisering met als doel een constructieve kennispartner te zijn, die uitwisseling van visie en kennis initieert voor een betere sociaal-medische dienstverlening in Nederland, verbetering van de visie op de toegevoegde waarde in de gehele zorg- en participatieketen (imago) waarmee het platform een bijdrage levert aan het maatschappelijk debat.


Website Pliad: www.pliad.nl
Aanmelden seminar, klik hier

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.