Opgelegde sancties door het UWV

Het UWV beoordeelt, voordat de WIA-aanvraag in behandeling wordt genomen, of het verzuimdossier / re-integratieverslag (RIV) in overeenstemming is met de richtlijnen uit de Wet verbetering Poortwachter. Beoordeeld wordt of er kansen zijn gemist en of er onnodige stagnatie is opgetreden. De beoordeling leidt regelmatig tot de conclusie dat de werkgever of de werknemer onvoldoende re-integratie inspaningen hebben geleverd of dan het dossier onvolledig is. De sanctie voor de werkgever is dat deze een extra jaar het loon van de zieke medewerker, bovenop de 104 weken loondoorbetaling, moet betalen. In 2010 en 2011 heeft het UWV de volgende sancties opgelegd
Sanctie 2010 2011
Werkgever onvoldoende inspanningen 1.230 2.453
Werknemer onvoldoende inspaningen 37 64
Onvolledig RIV 1.339 2.431

Dit pleit er voor om de dossieropbouw zorgvuldig te doen en de juiste acties op tijd in te zetten. Dit is vaak maatwerk en er kan geen algemene richtlijn of een algemeen advies voor gegeven worden. Bij vragen of twijfel is het zinvol om een deskundige er bij te halen. Wij kunnen u hierbij ondersteunen waarbij het niet uurtje-factuurtje is. Los van de sanctie en de kosten die een loonsanctie met zich meebrengt, kan een goede dossieropbouw met het inzetten van de juiste interventies op het juiste moment tot een lager verzuim leiden en een snellere re-integratie wat een kostenbesparing met zich meebrengt.

Bron: UWV

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.