Overgangsregeling Wmo-wetswijziging

In navolging van de VNG heeft ook het College Zorg en Welzijn (overlegorgaan van de provincie Zeeland en Zeeuwse gemeenten) er bij de Tweede Kamer op aangedrongen de Wmo-wetswijziging niet direct in te voeren. Het College Zorg en Welzijn pleit voor een overgangsregeling.

De overgangsregeling die het College Zorg en Welzijn voor ogen heeft, moet voorkomen dat cliënten die nu alfahulp krijgen weer andere hulp krijgen. Het Zeeuwse overlegorgaan wil dat gemeenten in de gelegenheid worden gesteld om een nieuwe uitvoering van de Wmo rustig in te kunnen vullen, meldt de VNG.

Bedenkingen

 
De VNG uitte eerder al haar bedenkingen ten opzichte van de wetswijziging. De hulp bij het huishouden onder de Wmo is momenteel zo geregeld dat steeds meer zorgaanbieders externe alfahulpen naar de cliënt sturen, zonder dat de cliënt weet dat hij in feite werkgever is van deze hulp.

Kiezen

 
De Tweede Kamer wil de wet dusdanig aanpassen dat zorgaanbieders deze 'hulp in natura' niet meer automatisch via een alfahulp aan de cliënt leveren. Cliënten kunnen volgens de nieuwe wet zelf kiezen of hoe ze hun hulp willen ontvangen.

Inhuren

 
Naast de hulp in natura kunnen ze kiezen voor een financiële vergoeding of persoonsgebonden budget (pgb) van de gemeente. Met dit geld kan de cliënt zelf een alfahulp inhuren of de hulp op een andere manier regelen.

Uitleg

 
De VNG vindt het een goed plan dat cliënten niet ongevraagd een alfahulp krijgen toegewezen, maar vreest dat gemeenten straks worden overspoeld met cliënten die bij de gemeente omdat ze uitleg willen over de verschillende regelingen met pgb, hulp in natura en een financiële vergoeding.

Wachtlijsten

De vereniging is bovendien bang dat de wetswijzing leidt tot een dalende vraag naar alfahulpen omdat veel ‘freelancers’ geen trek hebben om vast voor iemand te werken. Hierdoor zal een krapte aan alfahulpen ontstaan en komen er langere wachtlijsten.

Bron: Gemeente.nu

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.