Pgb is niet voor iedereen geschikt

Staatssecretaris Bussemaker wil het gebruik van het persoonsgebonden budget (pgb) terugdringen. Alleen mensen die bewust kiezen om daarmee de regie over hun eigen leven te voeren, zouden nog in aanmerking moeten komen. Dat schrijft ze op 1 februari in een brief aan de Tweede Kamer.

Bussemaker wil dat het pgb terugkeert naar de oorspronkelijke doelstelling: mensen in staat stellen om zelf de regie te voeren over de zorg. Volgens haar is het pgb alleen bedoeld voor mensen die daar bewust voor kiezen. Ook moeten ze laten zien dat ze goed met geld kunnen omgaan. Daarom zijn mensen met gedragsstoornissen, psychische problemen of verslavingsproblematiek minder geschikt voor een pgb, tenzij ze zich adequaat kunnen laten vertegenwoordigen, aldus Bussemaker.

Kinderen

Elk jaar doen meer mensen een beroep op het pgb. In 2003 waren er nog 51.000 budgethouders, in het najaar van 2009 ruim 115.000. Dat is circa 19 procent van alle mensen die AWBZ-zorg krijgen. Aanvankelijk waren pgb'ers vooral lichamelijk gehandicapten en mensen met een chronische ziekte. De laatste jaren krijgen steeds meer kinderen en ggz-cliënten een pgb.

Ronselen

Bussemaker vindt dat er te veel mensen voor wie dat niet is bedoeld een pgb gebruiken. Zo zijn er mensen die de zorg laten uitvoeren door bemiddelingsbureaus. 'Uit onderzoek van Research en Beleid is gebleken dat deze bureaus vele taken uitvoeren en vaak het hele budget in handen hebben', stelde de staatssecretaris in november 2009 in een toespraak. 'Sterker nog: mensen weten vaak niet eens dat ze over een budget beschikken. Er zijn ook bureaus die de zorg zelf aanbieden. En die zelfs letterlijk een cliënt ronselen om een pgb te nemen, waar hij vervolgens niet de regie over kan voeren. Zo ontstaat er een onduidelijke en onwenselijke situatie, waarbij belangenverstrengeling niet te voorkomen is.'

Misstanden

'Ik wil hier duidelijk over zijn', zei Bussemaker toen al, 'Misstanden in de zorg aan deze kwetsbare groep mensen zijn onacceptabel. Want zo kan er een pgb ontstaan met precies het omgekeerde effect, omdat de cliënt juist alle regie uit handen geeft. Aan partijen die ook nog eens dubieus handelen.' De staatssecraties betoogde dat het pgb is uitgegroeid tot een waardevolle regeling die de cliënt de keuze laat. 'En als er strenge maatregelen nodig zijn om die gewonnen keuzevrijheid te verdedigen, dan zal ik dat zeker niet nalaten.'

Per Saldo

Sommige budgethouders kiezen voor een pgb omdat ze geen zorgaanbieders kunnen vinden. Ook komt het voor dat zorginstellingen mensen aansporen een pgb aan te vragen, omdat het zorgkantoor geen geld meer heeft om zorg te contracteren. Voordat de staatssecretaris knopen doorhakt, laat ze met belangenvereniging voor budgethouders Per Saldo in kaart brengen wie momenteel een beroep doen op het pgb.

Financiering

Omdat de financiering van het pgb een subsidieregeling is met een open einde, gaan er steeds meer collectieve middelen naartoe. In 2010 zal dat naar verwachting 2,1 miljard euro zijn. Om de kosten te beheersen, wil de Tweede Kamer het pgb vanuit de AWBZ-contracteerruimte bekostigen. Dat kan echter niet op korte termijn. Uit onderzoek van VWS blijkt namelijk dat daarvoor de AWBZ moet worden aangepast. Bussemaker mikt op 2012, als op 1 april wordt besloten om zorgverzekeraars de AWBZ voor hun eigen verzekerden te laten uitvoeren.

Bron: Zorgvisie

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.