Pgb’s bij uitzondering toch mogelijk

Voor een aantal groepen blijft het mogelijk een persoonsgebonden budget (pgb) in het kader van de AWBZ te krijgen. Eind vorige maand kondigde minister Klink van Volksgezondheid, welzijn en Sport aan dat mensen vanaf 1 juli 2010 geen persoonsgebonden budget meer konden krijgen omdat het plafond voor de pgb’s ruim was overschreden. Met de uitzonderingsmaatregelen die de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer meldt, geeft hij uitvoering aan zowel de motie Van der Veen (PvdA) als aan een toezegging die hij op 1 juli aan de Tweede Kamer heeft gedaan.

Voor drie groepen maakt Klink een uitzondering.

Duurdere zorginstelling

In de eerste plaats voor cliënten die, als zij geen pgb krijgen, in een duurdere zorginstelling zouden moeten worden opgenomen. De cliënt gaat in overleg met het zorgkantoor na wat de mogelijkheden zijn voor verantwoorde zorg in natura thuis. Als deze zorg niet mogelijk blijkt, kan het zorgkantoor alsnog een pgb toekennen zodat de cliënt zelf zijn zorg thuis kan inkopen.

Pgb-gefinancierde wooninitiatieven

Daarnaast maakt de minister een uitzondering voor cliënten die in pgb- gefinancierde ouder- of wooninitiatieven willen verblijven. Het initiatief dient dan aannemelijk te maken aan het zorgkantoor dat de continuïteit van de zorgverlening aan de overige cliënten in gevaar komt als aan de aspirant bewoner voor een opengevallen plaats geen pgb wordt toegekend. Het gaat dan onder meer om de zogeheten Thomashuizen.

Voor een initiatief in ontwikkeling geldt dat de initiatiefnemers vòòr 1 september 2010 bij het zorgkantoor aannemelijk moeten maken dat zij, als gevolg van vòòr 1 juli 2010 aangegane contractuele verplichtingen, in onoverkomelijke financiële problemen komen door de tijdelijke pgb-maatregel.

Ernstig zieke kinderen

En tenslotte blijven ouders recht houden op een pgb voor kinderen die na behandeling in een ziekenhuis verdere medisch specialistische behandeling nodig hebben door een verpleegkundig kinderdagverblijf, een kinderhospice of een kinderthuiszorgorganisatie. Het gaat hier om een kleine groep kinderen die in 2010 en 2011 het pgb als overgangsmaatregel krijgen.

Pgb-stop

De algemene pgb-stop geldt vanaf 1 juli 2010 tot het eind van dit jaar en alleen voor cliënten die voor het eerst een pgb aanvragen. Voor mensen die nu al een pgb krijgen verandert er niets. De uitzonderingen op de pgb-maatregel gelden eveneens tot eind van dit jaar. Op 1 januari 2011 komt de algemene stop immers te vervallen waardoor deze uitzonderingen niet meer nodig zijn.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en Sport

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.