Pliad organiseert 3 invitational conferences

Achtergrond
Het Platform Indicatie en Advies (Pliad) is in 2011 opgericht als branche-organisatie voor indicatieadvisering. De onafhankelijke en deskundige indicatieadvisering is van groot belang voor de juiste toeleiding naar zorg en ondersteuning voor burgers met participatieproblemen.

Bewegingen als “de kanteling’ en “welzijn nieuwe stijl” brengen nieuw elan in het vakgebied. De eigen kracht van de burger is het uitgangspunt en niet het recht op een voorziening.
De in Pliad verenigde bedrijven beschouwen het als hun plicht hun deskundigheid in te zetten om deze bewegingen te ondersteunen in het voordeel van de cliënt en de financierende gemeente.

De juiste ondersteuning bij de juiste cliënt tegen aanvaardbare kosten is het doel van de indicatieadvisering. Pliad heeft dit het “Maatschappelijk Verantwoord Advies (MVA)” genoemd.
Dit wordt nog belangrijker met de transities vanuit AWBZ, jeugdzorg en de wet werken naar vermogen.

Ambitie PLIAD
Pliad heeft op 1november 2011 in Nieuwspoort de start gemaakt van de dialoog met haar stakeholders over het “Maatschappelijk Verantwoord Advies (MVA)” aan de hand van een Position Paper.
De dialoog wil het Pliad voortzetten met 3 invitational conferences op 10, 16 mei en 7 juni, waarbij gemeenten nadrukkelijk worden uitgenodigd mee te denken en te praten over de voorwaarden voor een gewenste aanpak die leidt tot het bereiken van de doelstellingen van gemeenten. Met de inbreng van gemeenten wil Pliad de Position Paper verder uitbouwen tot een document over het maatschappelijk verantwoord advies. Dit document zal het fundament moeten zijn voor de samenwerking tussen gemeenten en ondersteunende bedrijven.
Het einddocument over de MVA zal Pliad aanbieden aan “de politiek” en “het veld”.
Pliad wil hiermee de kwaliteit van het werk verbeteren en zich vestigen als platform van deskundigheid en de juiste gesprekspartner voor gemeenten.

www.pliad.nl

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.