Provincies moeten jeugdzorg overgeven aan gemeenten

Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Ouders met problematische kinderen kunnen aankloppen bij de gemeentelijke Centra voor Jeugd en Gezin. Dat staat in de visie van het kabinet op de toekomst van de jeugdzorg die vrijdag 9 april bekend is gemaakt.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt de spil van de zorg en hulp aan kinderen en jongeren. De lichtere gevallen en vragen om hulp bij het opvoeden handelt het CJG zelf af. Voor zwaardere gevallen schakelt het CJG de jeugdzorg of geestelijke gezondheidszorg in. Nu zijn de provincies verantwoordelijk voor de jeugdzorg, maar op deze manier van werken bestond veel kritiek. Jongeren kregen vaak niet de hulp die ze nodig hadden en moesten er te lang op wachten.

Huisarts

Van het kabinet mogen de CJG's een soort pedagogische huisarts worden die zelf kan behandelen en doorverwijzen. Pas het volgende kabinet hakt definitief knopen door over de toekomst van de jeugdzorg.

Kwaliteit

De kabinetsvisie voorziet in extra inzet in het verder ontwikkelen van kwaliteit en professionaliteit in de jeugdzorg. Zoals meer onderzoek naar effectieve methoden, betere opleiding en bijscholing en een accreditatiesysteem voor zorgaanbieders. Ook komen er maatregelen om verschillende disciplines – geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg – beter te laten samenwerken.

Advies

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is blij met het advies van het kabinet om de jeugdzorg weg te halen bij de provincies en toe te wijzen aan de gemeenten. ‘We hebben er jaren voor gepleit en veel onderzoekscommissies ook. We zijn blij dat het kabinet die adviezen nu heeft overgenomen,' aldus een woordvoerster van de VNG.

Uitzondering

Volgens de VNG is het altijd 'een rare uitzondering' geweest dat jeugdzorg onder de provinciebesturen viel. Terwijl andere vormen van maatschappelijke zorg, zoals welzijnswerk, maatschappelijke begeleiding en sociale diensten, onder de gemeenten vallen.

Omslag

Om de brede omslag van de kabinetsvisie te realiseren, acht het kabinet een overgangsperiode nodig van enkele jaren. In die periode moeten gemeenten voldoende expertise en kwaliteit opbouwen om hun nieuwe bestuurlijke verantwoordelijkheden te kunnen dragen. Het geld voor jeugdzorg zal uiteindelijk rechtstreeks naar gemeenten gaan.

Kleine gemeenten

Het overgrote deel van de gemeenten is te klein om de meer specialistische taken – zoals inkoop van specialistische zorg en jeugdbescherming - goed uit te voeren. Daarom moeten deze gemeenten gaan samenwerken op het schaalniveau van GGD-regio's.

Bron: Zorg en Welzijn

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.