Revolutie moet zorg redden

Een tekort van 450.000 werknemers in de zorg en een steeds grotere groep patiënten die niet op tijd geholpen kan worden.

Om dit inktzwarte scenario over pakweg vijftien jaar geen realiteit te laten worden, kondigde minister Klink (Volksgezondheid) 'een tweede revolutie' in de zorg aan. Nadat begin deze eeuw het verzekeringsstelsel op de schop ging, gaat nu het mes in de explosief stijgende kosten van de ziekenhuiszorg. Er komt meer marktwerking. Het aantal behandelingen waarover verzekeraars en ziekenhuizen vrij kunnen onderhandelen, wordt uitgebreid naar 50 procent en de vaste budgetten worden afgeschaft.

Aan behandelingen in het ziekenhuis hangt straks een prijskaartje. Ze krijgen betaald per verrichting, de zogenoemde prestatiebekostiging, en er worden dus geen 'grote zakken geld' meer verdeeld op basis van criteria als ligdagen.

Het toekomstbeeld dat Klink schetste, lijkt te mooi om waar te zijn. De efficiency in ziekenhuizen gaat omhoog waardoor de zorg, die onder grote druk van de toenemende vergrijzing staat, betaalbaar blijft. Het Centraal Planbureau (CPB) gaat uit van een besparing van een half miljard euro. Tegelijkertijd profiteren volgens de CDA-bewindsman de patiënten. "De kwaliteit en samenhang in de zorg gaan er op vooruit."

Verzekeraars en ziekenhuizen maken vanaf 2011 via prestatiebekostiging afspraken over het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en de doelmatigheid. In het ideaalbeeld van Klink dwingen verzekeraars de ziekenhuizen de prijzen laag te houden en de kwaliteit hoog. En om te voorkomen dat patiënten weglopen, moeten die tegen lagere kosten betere zorg leveren. Klink verwacht dat ziekenhuizen die goed presteren met hun resultaten gaan pronken, waardoor de transparantie voor patiënten toeneemt.

De zorgkosten zullen vooral worden gedrukt door de verrichtingen die helemaal worden vrijgegeven. Er blijven altijd behandelingen, zoals kankermedicatie, die moeilijk helemaal aan de markt kunnen worden overgelaten, omdat de kosten extreem hoog zijn. Het is koffiedik kijken of Klinks aannames allemaal uitkomen en daarom wordt het nieuwe bekostigingssysteem voor ziekenhuizen de komende jaren stapsgewijs ingevoerd.

Coalitiepartij PvdA is van huis uit huiverig voor marktwerking in de zorg en wil daarom op de rem kunnen trappen. Bovendien vreest minister Bos (Financiën) een tegengesteld effect, namelijk duurdere zorg. Het aantal medische verrichtingen zou door prestatiebekostiging fors kunnen stijgen met alle financiële consequenties van dien. Om dat te voorkomen, en ook dat ziekenhuizen in geldnood raken, worden omzetstijgingen afgeroomd en omzetdalingen gecompenseerd.

Bron: De Telegraaf

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.