Rijksbrede website Rijksoverheid.nl live

Op 31 maart 2010 is de eerste versie van www.rijksoverheid.nl live gegaan. Deze gemeenschappelijke website voor alle ministeries zal de rijksoverheid herkenbaarder en toegankelijker maken.

Ambitie

Een gemeenschappelijke website voor de rijksoverheid maakt het makkelijker om de juiste informatie te vinden. In plaats van op 16 websites van het Rijk, kan de bezoeker eind 2010 alle informatie vinden op één plek en gebruikmaken van één zoekmachine. De rijksoverheid communiceert zo als één geheel en op een toegankelijke manier.

Met één website bespaart de rijksoverheid ook op het geld dat wordt uitgegeven aan losse websites en het aantal medewerkers. Rijksoverheid.nl draagt zo bij aan de ambitie van het kabinet: een kleinere en betere overheid.

Wat is te vinden op Rijksoverheid.nl

Rijksoverheid.nl groeit stapsgewijs. Op dit moment staat alle informatie van de ministeries van Algemene Zaken, Economische Zaken, Onderwijs Cultuur en Wetenschap, en Volksgezondheid Welzijn en Sport, Jeugd en Gezin, Postbus 51 en Regering.nl op Rijksoverheid.nl.

Ook de informatie van de overige ministeries is hier nu al te vinden, maar verwijst nog naar de eigen websites van de ministeries.

Na 31 maart

Na de eerste livegang wordt de informatie van de ministeries van Justitie, Verkeer en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan Rijksoverheid.nl toegevoegd.

In het derde kwartaal van 2010 volgen de ministeries van VROM en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eind 2010 gaan Buitenlandse Zaken, Defensie, Financiën en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over.

Informatie over andere overheden dan de rijksoverheid, zoals gemeenten en waterschappen, staat niet op rijksoverheid.nl. Ook biedt Rijksoverheid.nl geen wetten, informatie voor bedrijven of vacatures aan. Dit is te vinden op websites als Overheid.nl, Antwoordvoorbedrijven.nl en Werkenbijhetrijk.nl.

Bron: Rijksoverheid.nl

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.