Ruim 8000 alfahulpen met VWS-subsidie in loondienst

Ruim 8.000 zogeheten alfahulpen zijn sinds 2009 dankzij een subsidie van VWS weer in vaste dienst genomen door thuiszorginstellingen. Hiermee is het geld op en de regeling wordt per direct gesloten, zo heeft minister Klink van VWS aan de betrokken brancheorganisaties laten weten.

Subsidieregeling alfahulpen

Voormalig staatssecretaris van VWS Jet Bussemaker (PvdA) stelde vorig jaar zeventien miljoen euro beschikbaar waarmee thuiszorginstellingen voormalige alfahulpen weer in dienst konden nemen. De subsidieregeling diende ervoor te zorgen dat de instellingen weer voldoende personeel in huis hebben.

Wmo

Als gevolg van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) werd de afgelopen jaren veel personeel ontslagen. Door de Wmo, die voor meer marktwerking moest zorgen, sloten de gemeenten contracten met zorgaanbieders. Vanwege onderlinge concurrentie schreven deze zich vaak zo goedkoop mogelijk in bij de aanbestedingen, zelfs tot onder de kostprijs. Dit leidde onder meer tot gedwongen ontslagen. Dure thuiszorgmedewerkers werden vervolgens door hun oude werkgever in dienst genomen als relatief goedkope alfahulp.

Vaste dienst thuiszorgmedewerkers

Bussemaker heeft hier een einde aan gemaakt. Zorgaanbieders mogen alleen nog maar gekwalificeerde medewerkers met een vast diensverband aanbieden. Wie een alfahulp voor de huishouding wil, moet deze zelf inhuren. In 2008 werd de wet zo gewijzigd dat thuiszorginstellingen hun thuiszorgmedewerkers weer in vaste dienst zouden nemen, de subsidie diende om dat te stimuleren.

Geen extra geld

Demissionair minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) heeft vanwege de economische crisis geen extra geld om de subsidieregeling te verlengen. Dat heeft hij de betrokken organisaties ook laten weten.

Om- en bijscholing

De andere subsidieregeling die in 2009 inging, om via om- en bijscholing te voorkomen dat alfahulpen verloren gaan voor de thuiszorg, is nog voldoende geld beschikbaar. Van de 3 miljoen die voor deze mobiliteitsbevordering is uitgetrokken, is tot nu toe 0,8 miljoen toegekend.

Bron: Skipr

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.