Seminar op Efteling golfbaan

Van Brederode 15 jaar


Van Brederode heeft in oktober voor bestuurders en beleidsambtenaren een seminar georganiseerd op het Efteling golfpark.
Het seminar werd aangeboden vanwege het 15-jarig bestaan van Van Brederode.
De titel was: “Op weg naar nieuwe ambitie en inspiratie in de Wmo”.

Problematiek

Het seminar sluit aan bij een breed beleefde problematiek. Veel gemeenten hebben alle mogelijke bezuinigingen op de Wmo al doorgevoerd. Eigen bijdragen zijn aan het plafond, drempels zijn opgehoogd. De uitvoering is een stuk efficiënter. Leveranciers staan onder druk om nog goedkoper te leveren. Veel meer is nauwelijks nog te doen.

De komende jaren zal het beroep op gemeentelijke voorzieningen alleen maar stijgen. De vergrijzing zorgt voor meer cliënten en bezuinigingen bij de rijksoverheid leiden tot minder inkomsten en een vergrote taakstelling voor gemeenten.

Het roer moet radicaal om

De conclusie is dat we radicaal het roer om zullen moeten gooien en een visie moeten hebben die ambitie uitstraalt en anderen inspireert. Alleen dan kunnen we wezenlijke veranderingen bereiken. De visie van Van Brederode heeft laten zien hoe we door het werkproces compleet te veranderen de problemen kunnen oplossen.

Reacties

Het seminar heeft veel positieve reacties van deelnemers opgeleverd.

  • “Het geeft een ruimer beeld op de ontwikkelingen dan sec alleen ‘De Kanteling’ waar de meeste informatie zich nu op richt”
  • “Het zet aan tot denken en interactie”
  • “Er sprake was van een pragmatische opstelling mbt de gevolgen van de bezuinigingen op de WMO en de aanpak daarvan”
  • “Praktische insteek en voorbeelden”
  • “Het geeft een goed inzicht in de 'stand van zaken' t.a.v. de (uitvoering) van de WMO en de ontwikkelingen die op ons afkomen.

Ook het onderling kunnen netwerken werd bijzonder gewaardeerd.
Vanwege het 15-jarig bestaan van Van Brederode vond het seminar plaats op de fraaie locatie van het Efteling golfpark. Na afloop was er de mogelijkheid om de baan in te gaan of om deel te nemen aan een golf clinic.

Het seminar ook in uw gemeente?

Was u verhinderd of was u niet op de hoogte? Na de Efteling geven wij de presentatie ook op uw locatie. Er zijn al afspraken gemaakt voor raadscommissies en MT’s.

U kunt uw verzoek doorgeven op: info@vanbrederode.eu

Seminar voorjaar 2011

Wegens succes zal in het voorjaar van 2011 weer een seminar plaatsvinden. We zijn al druk bezig met de organisatie. Hebt u interesse dan kunt u dit alvast doorgeven via ons contactformulier.

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.