Seminar op Golfpark Welderen groot succes

Na de succesvol verlopen seminars op 28 maart, 4 april en 16 april heeftop 16 mei het laatste seminar plaats gevonden met het thema “Op weg naar nieuwe ambitie en inspiratie in de WMO”. Het seminar was bedoeld voor bestuurders, beleidsmakers en afdelingshoofden bij gemeenten. Deelnemers konden inspiratie opdoen over hoe zij “De Kanteling” handen en voeten kunnen geven.

Reacties voorgaande seminars

De voorgaande seminars hebben veel positieve reacties van deelnemers opgeleverd: 

  • “Het geeft een ruimer beeld op de ontwikkelingen dan sec alleen ‘De Kanteling’ waar de meeste informatie zich nu op richt” 
  • “Er was sprake van een pragmatische opstelling mbt de gevolgen van de bezuinigingen op de WMO en de aanpak daarvan” 
  • “Het geeft een goed inzicht in de 'stand van zaken' t.a.v. de (uitvoering) van de WMO en de ontwikkelingen die op ons afkomen. 
  • "Van beleid naar praktijk is waardevolle invulling" 
  • "Aanscherping van het beeld over wat nodig is voor succesvolle implementatie Kantelingsgedachte" 
  • "Op deze manier maak je kennis met hoe een partner van de gemeente denkt over de toekomst van de Wmo en hoe zij hier hun organisatie op inrichten en daarop anticiperen" 
  • "Weer even de kanteling op een rijtje gezet en weer goede tips om aan de slag te gaan" 

Ook het onderling kunnen netwerken wordt bijzonder gewaardeerd.

Waar ging het over

Veel gemeenten hebben bezuinigingen doorgevoerd op de Wmo-voorzieningen. Eigen bijdragen zijn aan het plafond, drempels zijn opgehoogd. De uitvoering is een stuk efficiënter. Leveranciers staan onder druk om nog goedkoper te leveren. Veel meer kunt u nauwelijks nog doen. De komende jaren zal het beroep op gemeentelijke voorzieningen alleen maar stijgen. De vergrijzing zorgt voor meer cliënten en bezuinigingen bij de rijksoverheid leiden tot minder inkomsten en een vergrote taakstelling voor gemeenten. We zullen het roer radicaal om moeten gooien om wezenlijke veranderingen te bereiken (De Kanteling van de VNG).  

Van Brederode heeft als deskundige partner voor vele gemeenten, bureaus jeugdzorg en zorgaanbieders een frisse visie op de materie.

Indien u niet in de gelegenheid bent geweest om aanwezig te zijn op de seminars en u heeft wel interesse voor dit onderwerp, dan kunnen wij met u separaat een afspraak maken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Stanley van Hezik, manager commercie van Van Brederode, via telefoonnummer 013 - 530 00 13.

Seminar
 *
 *
 *
 
 *
 *
Ik meld me aan voor de seminar van *Ik meld me aan voor de golfwedstrijd 

 
Ik meld me aan voor de golfclinic 

   
 

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.