Stappenplan transitie naar een nieuwe Wmo

Als gemeenten en aanbieders heeft u de afgelopen periode in het kader van de decentralisatie van de begeleiding al de nodige stappen gezet en met elkaar kennisgemaakt. De komende periode zullen we dit verder moeten intensiveren, om de voorbereidingen op de maatregelen naar een nieuwe Wmo adequaat op te pakken. Om u daarbij te ondersteunen heeft het TransitieBureau Wmo met hulp van aanbieders en gemeenten de tijdlijn van het vorige stappenplan uit 2012 aangepast.

Stappenplan in fases

Het stappenplan wordt de komende tijd in fases verder aangepast en compleet gemaakt.

Fase 1: aanpassen tijdlijn op basis van het Regeerakkoord (gereed)
Fase 2: aanvullen stappen tijdlijn op basis van de brief langdurige zorg (gereed)
Fase 3: aanvullen stappenplan op basis van wetsvoorstel nieuwe Wmo

In fase 1 is de tijdlijn aangepast op basis van het Regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ en in fase 2 is dit verder aangepast en aangevuld op basis van de brief aan de Tweede Kamer, ‘Hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst’. Het gaat daarbij om de maatregelen die gaan over de transitie naar een nieuwe Wmo, zoals de decentralisatie van begeleiding en persoonlijk verzorging. Verderop treft u een overzicht van deze hervormingen aan.

In een volgende fase, na het verschijnen van het wetsvoorstel voor een nieuwe Wmo zullen de stappen in het stappenplan verder worden aangescherpt. In de tussentijd wordt over de brief langdurige zorg en de wet uiteraard ook in de Tweede Kamer gedebatteerd. De resultaten hiervan worden ook weer in het stappenplan verwerkt. Werkende weg wordt het uiteindelijk een volwaardig stappenplan waar u per stap kunt zien wat nodig is en welke vragen gesteld moeten worden.

Inmiddels is het ook mogelijk om per fase naar extra informatie door te klikken, zoals praktische tips die bij de uitwerking kunnen helpen.

Doel van het stappenplan

Het stappenplan kan u behulpzaam zijn bij de voorbereidingen op de maatregelen en meer specifiek het organiseren van uw interne en externe processen. Zoals ook in het vorige stappenplan uit 2012, beschrijft de tijdlijn in algemene termen de verschillende fasen van het besluitvormingstraject voor gemeenten en aanbieders. U kunt dit gebruiken om overzicht te krijgen en dit te bewaken en uw plan de campagne verder aan te scherpen. U kunt het daarnaast ook gebruiken bij het gesprek tussen aanbieders en gemeenten.

Pijlenschema

Bron: www.invoeringwmo.nl

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.