Tastbaar competentiemanagement

Het zal de gemeente niet ontgaan zijn. De bezuinigingen zijn een feit. Binnen de Wmo heeft de gemeente grofweg drie keuzes om bezuinigingen te treffen.

1. De gemeente kan fundamentele keuzes maken in het producten- en dienstenaanbod om meer participatie van burgers te bereiken door creatieve oplossingen te vragen aan de ‘civil society’. Hiervoor zullen ambtenaren het zogenaamde “keukentafelgesprek” moeten gaan voeren bij burgers om te beoordelen wat burgers zelf met elkaar kunnen oplossen.

2. De gemeente kan het bezuinigingsvraagstuk verleggen naar ketenpartners door in plaats van alleen goedkoper in te kopen zich te richten op ‘value chain management’. In het kort komt dit er op neer dat men alleen nog ketenpartners contracteert die waarde toevoegen in oplossingen voor burgers. Voorwaarde voor het bereiken van maximale waarde van de keten is dat de gemeente met ketenpartners precies afspreekt wie welke waarde wanneer toevoegt. Het welzijn en de zorg voor de burger zal hierdoor het resultaat zijn van het samenwerkend gedrag. De gemeente zal dit moeten gaan monitoren vanuit de verschillende afdelingen tezamen.

3. Tot slot kan de gemeente gaan krimpen in de formatie. Echter, uit de benchmark Wmo van SGBO blijkt dat in de afgelopen jaren het aantal aanvragen voor individuele voorzieningen van de Wmo is gestegen en dat de kosten per voorziening omhoog gaan. Tel daar nog eens de toenemende vergrijzing bij op en iedereen beseft dat krimpen alleen geen oplossing is, want hoe gaat men de toenemende werkdruk opvangen?

De bovengenoemde oplossingsrichtingen hebben gemeen dat de gemeente andere eisen zal moeten gaan stellen aan de gemeentelijke organisatie. Ambtenaren zullen een andere rol moeten gaan vervullen in het domein van de multiproblematiek rondom burgers.

Diverse organisaties vinden het in deze tijd lastig om een beeld te hebben van netwerken als productiesysteem, diverse wet- en regelgevingen, subsidiebeleid, financieringstromen et cetera en zijn hierdoor te veel op zichzelf gericht. Het spectrum en type aan competenties en middelen dat nodig is, is zo breed dat dit nog niet binnen de huidige netwerken kan worden gebundeld. Daar is een verandering voor nodig. Aan de gemeente de taak om de regie te gaan voeren.

Om tot een effectievere en efficiëntere organisatie te komen, onafhankelijk van welke oplossing de gemeente kiest om te bezuinigingen, worden dus te allen tijde andere competenties van ambtenaren gevraagd. Een geborgde vorm van competentiemanagement is noodzakelijk om de bezuinigingen te realiseren.

Van Brederode en LaCivetta hebben de krachten gebundeld en een ‘Senseo-effect’ bereikt. Van Brederode, sterk op de inhoud en uitvoering van de Wmo, LaCivetta sterk in competentiemanagement.

Met deze vorm van competentiemanagement krijgt de gemeente een praktisch instrument dat inzicht geeft in de gevraagde competenties van het nieuwe vakmanschap die ambtenaren moeten gaan vervullen (de zogenaamde ‘soll’). Daarnaast krijgt men inzicht van het huidige niveau van functioneren van ambtenaren (de zogenaamde ‘ist’).

Om de ‘soll’ te kunnen bereiken, zal de gemeente een ‘roadmap’ voor de ambtenaren moeten gaan bepalen en keuzes moeten maken. Om de gemeente hierbij te helpen, vertalen wij de competenties naar meetbare gedragingen en ontwikkelhandvatten. Hierdoor hebben ambtenaren expliciet zicht op wat er van hen verwacht wordt en kunnen managers sturen op de competenties. Het tot nu toe “ontastbare” wordt hierdoor “tastbaar” gemaakt.

Dit competentiemanagement zal ervoor zorgen dat de gemeentelijke organisatie klaar is en in kan spelen op de uitdagingen die te wachten staan.

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.