Tijdelijke capaciteit gesloten jeugdzorg niet langer nodig

In 2010 werden per maand gemiddeld 1312 jongeren behandeld op een plek in de gesloten jeugdzorg. Dat betekent dat continu zo'n 20 procent van de 1622 beschikbare plekken niet wordt gebruikt. De eerste maanden van 2011 laten hetzelfde beeld zien. Dat betekent dat de 314 tijdelijke plekken zoals gepland niet langer nodig zijn. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) schrijft dit aan de Tweede Kamer. Het budget dat daardoor beschikbaar komt, blijft beschikbaar voor de jeugdzorg.

Dat er minder gesloten jeugdzorg plekken nodig zijn, komt mede doordat de gemiddelde duur van een behandeling afneemt. De verwachting is dat jongeren in de komende jaren gemiddeld nog korter in een gesloten instelling verblijven. De instellingen zijn nadrukkelijk niet bedoeld als residentiële instelling voor langdurige zorg. Doel is om jongeren met ernstige gedragsproblemen te behandelen zodat zij – waar nodig met zorg en ondersteuning na het gesloten traject - weer kunnen meedoen in de samenleving.

Tijdelijke capaciteit

De tijdelijke capaciteit was in 2009 nodig om jeugdigen met een machtiging gesloten jeugdzorg die in justitiële jeugdinrichtingen verbleven, versneld in de gesloten jeugdzorg op te kunnen nemen. Met de betrokken eigenaren heeft het ministerie indertijd afspraken gemaakt dat deze plaatsen tot en met 31 december 2011 (231 plaatsen) of 2012 (83 plaatsen) gebruikt zouden worden voor gesloten jeugdzorg. Daarna staan ze weer ter beschikking van de eigenaren.

’t Anker, Overberg en Emaus

De accommodaties Avenier ’t Anker in Harreveld, Overberg in Overberg en Emaus in Ermelo die tot 1 januari 2012 waren gehuurd als gesloten jeugdzorg locatie gaan terug naar hun eigenaren, zoals indertijd met hen afgesproken. Dat gaat om 179 plaatsen. Ook zullen 135 tijdelijke extra plaatsen bij andere instellingen op het eerder afgesproken tijdstip komen te vervallen.

Rijksinstellingen

De twee rijksinstellingen voor gesloten jeugdzorg - De Lindenhorst en Almata – worden geprivatiseerd. Almata locatie Den Dolder en De Lindenhorst worden samengevoegd tot één instelling met minder plekken. Voor Almata locatie Ossendrecht wordt gezocht naar een private samenwerkings- of fusiepartner in het zuiden van het land.

Minder medewerkers

Minder plaatsen betekent onvermijdelijk ook minder medewerkers. Voor de twee instellingen die teruggaan naar het ministerie van Veiligheid en Justitie – ’t Anker en Overberg – hebben staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten en staatssecretaris Teeven lopende afspraken om te bekijken of JJI medewerkers aan de slag kunnen in de gesloten jeugdzorg. Inmiddels hebben drie gesloten jeugdzorg instellingen JJI medewerkers in dienst genomen.

Bron: Rijksoverheid, 13 april 2011

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.