Tweede Kamer vraagt spoeddebat over Wmo en aanbesteden

De Eerste Kamer stemde onlangs in met een wetsvoorstel om de aanbestedingsplicht voor Wmo-huishoudelijke hulp Wmo af te schaffen. Maar volgens demissionair staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) is het voorstel in strijd met met Europese regels. Alvorens het te laten ondertekenen wil zij de wet daarom eerst voorleggen aan de Europese Commissie.

Voor de initiatiefnemer van het wetsvoorstel, Renske Leijten (SP), is dit reden tot het aanvragen van een spoeddebat.

Standpunt VNG

De VNG staat in principe positief tegenover de wet. De wet betekent een verruiming van de gemeentelijke handelingsvrijheid en verruimt de mogelijkheden om lokaal inkoopbeleid te voeren.

Maar we hebben ook gevraagd om absolute zekerheid dat de wet niet in strijd is met hogere Europese regelgeving. Gemeenten moeten er zeker van kunnen zijn dat zij geen juridische risico’s lopen als zij ervoor kiezen om te subsidiëren in plaats van aan te besteden.

Tot nu toe heeft het Rijk die duidelijkheid niet kunnen geven en daardoor zullen gemeenten huiverig blijven om de HH niet aan te besteden, hoewel zij dit misschien wel zouden willen.

Vragen

De VNG krijgt over dit onderwerp regelmatig vragen van gemeenten, maar ook wij kunnen geen duidelijkheid geven. Daarom ondersteunen wij de staatssecretaris bij haar pogingen om de door de gemeente gewenste duidelijkheid te krijgen. De wet én de gemeenten zijn erbij gebaat als er een einde komt aan de huidige juridische onzekerheid.

Bron: VNG

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.