Tweede publicatie VNG-project De Kanteling: Integrale netwerken in de Wmo

De tweede publicatie van VNG-project De Kanteling is verschenen, getiteld ‘Integrale netwerken in de Wmo’. Dit instrument biedt gemeenten drie voorbeelden van integrale netwerken uit de pilots van het project, ter inspiratie bij het vormgeven van integrale netwerken in de eigen lokale situatie. Met integrale netwerken is het mogelijk om burgers met complexe ondersteuningsvragen, voor wie het keukentafelgesprek onvoldoende is, een passende oplossing te bieden.

Kenmerkend voor een integraal netwerk is de nauwe samenwerking tussen gemeente en verschillende partners. Daardoor is het eenvoudiger om de gehele situatie van de hulpvrager in kaart te brengen en een maatwerkoplossing te vinden. Een ander voordeel van het werken in integrale netwerken is dat het makkelijker is om nieuw Wmo-aanbod te ontwikkelen, zowel individueel als collectief. Met het oog op de bezuinigingen waarvoor gemeenten zich de komende jaren gesteld zien, wordt het ontwikkelen van een collectief aanbod steeds interessanter.

VNG-project De Kanteling ondersteunt gemeenten bij het concretiseren van de compensatieplicht in de Wmo. Dit vraagt om een nieuwe, gekantelde manier van werken. Integrale netwerken sluiten aan bij die gekantelde werkwijze: een hulpvraag wordt breed benaderd, er is veel aandacht voor een verkenning van de individuele situatie en er wordt gezocht naar een duurzame oplossing op maat.

Het project De Kanteling loopt door tot eind 2011. De komende maanden zullen diverse publicaties verschijnen, onder meer over het keukentafelgesprek en nieuwe vormen van ondersteuning. Op 24 juni is er een landelijke conferentie over De Kanteling, waarop onder meer de nieuwe modelverordening in concept wordt gepubliceerd.

Bron: VNG

Actuele nieuwsitems

Er zijn op dit moment geen laaste nieuwsberichten aanwezig.